Петиція до Верховної ради України «Право на життя дитини"

Петиція  до Верховної ради України  «Право на життя дитини з моменту зачаття»

Просимо внести зміни до Законодавства України з метою визнання права на життя кожної людини з моменту її зачаття. Оскільки Конституція України гарантує кожній людині невід’ємне право на життя: « Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.» (1); а «наукові дослідження про біологічну сутність людського ембріона доводять, що з моменту зачаття, тобто злиття жіночої і чоловічої статевих клітин в ампулі фаллопієвих труб матері, людський ембріон має в наявності всі характеристики людського індивідуума:

-        має нову, специфічну біологічну сутність зі своєю програмою життя та розвитку;

-         має внутрішній динамізм, який визначається і керований геномом, і спрямований на поступовий розвиток аж до формування дорослої людини;

-         існує у вигляді незалежного організму, тобто організованої біологічної єдності, який діє в строго визначеному порядку (тобто не є частиною матері!);

-        є самоконтрольним в здійсненні своєї генетичної програми;

-          гамети, з яких він утворюється, доводять його приналежність до людського роду, що ясно визначається також по особливостях належної йому генетичної структури (геноми);» (2)

просимо позбавити Законодавство України від антигуманних  законів, що перейшли нам у спадок від тоталітарної держави, у складі якої ми раніше перебували. Керуючись Конституцією України, що гарантує кожній людині невід’ємне право на життя, а також даними сучасної біології (генетики та ембріології), які вказують на те, що життя людини, як біологічного індивідума розпочинається з моменту зачаття, вимагаємо:

1.    Внесення змін  до  Статті 50 Закону України про охорону здоров’я . А саме: «Стаття 50. Заборонено проводити  операцію штучного переривання вагітності за бажанням жінки. Вагітна жінка не може бути примушена до операції штучного переривання вагітності. Продовження вагітності при наявності медичних показань до проведення операції штучного переривання вагітності є незаперечним правом жінки, за виключенням обставин, що становлять безпосередню загрозу для життя жінки.»

2. Внесення змін до ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу України . А саме: «Стаття 281. Право на життя.6. Штучне переривання вагітності не може здійснюватися за бажанням жінки. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності, встановлюється законодавством.»

3. Перегляду  переліку медичних обставин, що дозволяють переривання вагітності, вилучивши  ті підпункти, описані у яких хвороби та обставини не несуть безпосередню загрозу для життя та здоров’я жінки.

4. Внесення змін до статті 134 Кримінального кодексу України, його викладення  у такій редакції: «Стаття 134. Незаконне проведення операції штучного переривання вагітності

  1. Проведення штучного переривання вагітності без медичних показань, встановлених законом для штучного переривання вагітності, або особою, яка не має спеціальної медичної освіти, або в установі, що не має відповідного дозволу для проведення такої операції, або з порушення отримання дозволу вагітної жінки (її законного представника);
  2. Ті ж дії, вчинені з корисливих мотивів або для отримання прибутку, а також переривання вагітності з метою промислового використання клітин, органів або тканин абортованої дитини;
  3. Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за незаконне проведення операції штучного переривання вагітності;
  4. Дії, передбачені частиною першою, або другою частиною даної статті, якщо вони призвели до тривалого розладу здоровя, безпліддя, смерті жінки, якій було незаконно здійснено операцію з штучного переривання вагітності. »

Список використаних джерел

1.    Конституція України, Розділ   II Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

2.    Пунда О.О., Гуменна О.О., Правове регулювання штучного переривання вагітності в Україні: цивільний і кримінально-правовий аспекти//Життя і право. – 2005. - №1 (13). – С. 36-42.

3.     Фащук Тетяна Право на життя дитини з моменту зачаття – або ні абортам!!!.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://viranadiylybov.blogspot.com/2012/02/blog-post_14.html

 


Людмила Подобрій    Зв'язатися з автором петиції