Повернення дистанційної форми складання іспитів в КНУ імені Тараса Шевченка в літньому семестрі 2023/2024

Ректору КНУ ім. Тараса Шевченка пану Бугрову В.А.

Міністру освіти та науки України пану Лісовому О.В.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій пану Бабаку С.В.  

Начальнику військової адміністрації м. Києва Генерал-полковнику Попко С.М.

ЗАЯВА (ЗВЕРНЕННЯ)

   Згідно Закону України «Про звернення громадян» батьківська спільнота студентів денної форми навчання факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка звертається до Вас з такого питання:

   У серпні місяці 2023 року наказом по Київському національному університету імені Тараса Шевченка «Про особливості проведення навчальних занять у 2023/2024 навчальному році (денна форма навчання)» (за №609-32 від 23.08.2023 р.) було встановлено (пункт 2) «- за освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти денної форми навчання в навчально-наукових інститутах і факультетах Університету проводяться очно, в навчальних корпусах університету. Пунктом 5 цього наказу декани факультетів і директори інститутів були зобов’язані «Щомісяця, не пізніш як за три робочі дні до початку наступного місяця, доводити до відома учасників освітнього процесу розпорядження про планування форм проведення навчальних занять на наступний період, у якому визначати переліки занять (видів робіт, освітніх компонентів), які проводяться очно у приміщеннях університету і які проводяться дистанційно (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій). Фактично повністю навчання протягом 2023/2024 рр. на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики відбувалося дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За два тижні до початку проведення іспитів і заходів підсумкової атестації другого семестру навчального року 2023/2024 студенти були проінформовані про те, що іспити будуть проводиться очно в корпусах Університету. У зв’язку з цим вважаємо за потрібне звернути Вашу увагу на таке:

   Згідно статті 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», згідно статті 27 Конституції України «Обов'язок держави - захищати життя людини». В умовах воєнного стану одним із пріоритетних завдань держави є збереження життя та здоров’я її громадян, особливо дітей, та забезпечення їх доступу до освіти. Відповідно до статті 57 прим.1 Закону України «Про освіту» державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період), були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників.

   На сьогоднішній день більше 60% студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики проживають не в місті Києві (значна частина за межами України). Згідно наказу Університету та відповіді проректора з науково-педагогічної роботи Андрія ГОЖИКА на лист в. о. Голови студентського парламенту КНУ ім. Шевченка Данила Щоголя з проханням розглянути можливість та дозволити студентам складати іспити і заходи підсумкової атестації дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, студентам пропонується приїхати в м. Київ та очно в корпусах університету складати літню сесію 2023/2024. Враховуючи сьогоднішню складну безпекову ситуацію в Україні та в м. Києві вважаємо, що таке рішення Університету наражає на небезпеку наших дітей та ставить під загрозу їх життя та здоров’я, а також порушує їх права, які викладені в Конституції України та Законах України «Про освіту», «Про правовий режим воєнного стану», Розпорядженні КМУ від 07 квітня 2023 року №301-р «Концепція безпеки закладів освіти». Більше того, Університет не проводив достатніх заходів з питань інструктажу студентів стосовно дій учасників освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій, правил та порядку користування укриттями. В корпусі факультету комп’ютерних наук та кібернетики, який був пошкоджений ракетним ударом 31 грудня 2022 року, недостатньо місць в підземному укритті для одночасного знаходження студентів та викладачів у разі загрози ракетного удару згідно нормативів. Пропозиції користуватись укриттям сусідніх факультетів створює додаткову небезпеку у процесі переміщення як студентів так і викладачів.

   Позиція Університету стосовно їх рішення очно проводити літню сесію 2023/2024, яка викладена в листі-відповіді проректора з науково-педагогічної роботи Андрія ГОЖИКА, ґрунтується зокрема на тому, що дистанційна форма освіти приводить «до втрати суспільної довіри до дипломів університету», а тим студентам, які не приїдуть очно складати іспити та підсумкову атестацію пропонується брати академічну відпустку. У зв’язку з цим, хочемо відзначити ще раз, що життя та здоров’я наших дітей набагато важливіше за рейтинги дипломів і хочемо акцентувати увагу, що суспільна довіра в першу чергу формується через відношення Університету до своїх студентів, їх прав, життя та безпеки особливо у період випробувань пов ׳язаних з воєнним станом. Запропонована академічна відпустка призведе до того, що переважна більшість студентів або відрахується після закінчення академічної відпустки або вступить в інші виші (в тому числі закордонні), а отже така політика не сприятиме збільшенню довіри до Університету, та не відповідатиме політиці держави щодо збереження потенціалу молоді для відновлення України. Також вважаємо за потрібне зазначити, що якість освіти залежить від кваліфікації викладачів та бажання студентів здобувати знання, а не від форми навчання.

У зв’язку з вище зазначеним

ПРОСИМО:

1. Забезпечити студентів у період воєнного стану правом на безпечне навчання та збереження життя та здоров’я, правом на організацію освітнього процесу у дистанційній формі згідно чинного законодавства України.

2. Внести зміни до наказу «Про особливості проведення навчальних занять у 2023/2024 навчальному році (денна форма навчання)» (за №609-32 від 23.08.2023 р.), виданого Київським національним університетом ім. Шевченка та забезпечити студентам можливість складати іспити у літній семестр 2023/2024 у той самий спосіб, яким проводилися заняття протягом всього навчального року 2023/2024, а саме дистанційно.

3. Перевірити відповідність стандартам безпеки укриття, які належать факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ, а також проведення відповідних інструктажів студентів стосовно їх дій в умовах надзвичайних ситуацій, правил та порядку користування укриттями. До заяви додається підписний лист.


Михайло Лапшин та Ксенія Гладких    Зв'язатися з автором петиції

Підписати петицію

Підписуючи, я погоджуюся, що Михайло Лапшин та Ксенія Гладких зможе бачити всю інформацію, яку я надав(ла) у цій формі.

Ми не будемо публічно відображати вашу вуличну адресу в Інтернеті.

Ми не будемо показувати вашу електронну адресу публічно онлайн.

Ми не будемо показувати вашу електронну адресу публічно онлайн.


Я надаю згоду на опрацювання інформації, яку я вказую в цій формі для наступних цілей:
Я надаю Михайло Лапшин та Ксенія Гладких дозвіл передати інформацію, яку я надаю в цій формі, наступним сторонам:
Платна реклама

Ми покажемо цю петицію 3000 особам.

Дізнатися більше...