Відкритий лист до Міністерства освіти і науки України щодо змін до наказу про оцінювання результатів досліджень

Коментарі

#8

Я особисто не боюсь баз Scopus та/або Web of Science Core Collection, бо публікуюсь у виданнях які у них індексуються, але є й інші авторитетні бази даних. Крім того, запропоновані критерії не зовсім підходять для гуманітарних наук, зокрема монографія не може бути 6 д.а., а тому й ціна для неї має бути вища. До того ж слід мабуть виробляти ще власний й рейтинг журналів, як роблять у тій же Польщі усунувши від цього посадовців усіх рівнів, в.т.з академічних інститутів.

Юрій Волошин (Полтава, 2018-05-19)

#9

Я ставлю свій підпис тому, що бюрократизація наукової сфери лише знищує науковий потенціал України і не спрямована на якість наукових досліджень.

Валерій Ластовський (Київ, 2018-05-19)

#14

Повністю підтримую

Андрій Гречило (Львів, 2018-05-19)

#15

то слушні міркування

Дмитро Вирський (Київ, 2018-05-19)

#17

Я ставлю свій підпис, тому що я аспірант саме гуманітарної науки (історії та археології) та досліджую актуальну проблему саме місцевої історії, яка досить важлива для історії українського суспільства.

Єлизавета Кулікова (Одеса , 2018-05-19)

#23

Погоджуюсь із твердженнями щодо гуманітарних наук

Алла Міщенко (Київ , 2018-05-19)

#28

Мотиви мого підписання петиції: НЕМАЄ ЖОДНОГО УКРАЇНСЬКОГО журналу з історичних дисциплін у WoS чи Scopus; в свою чергу практично НЕМАЄ МІЖНАРОДНИХ часописів з історії України чи української історіографії (науковій дисциплін, якій присвятила життя).

Олена Богдашина (Харків, 2018-05-19)

#30

Повністю підтримую звернення. Є безкоштовна некомерційна бібліометрична база даних, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування - Google Scholar, яку можна цілком ефеективно використовувати для оцінки цитованості публікацій. Більш детально в матеріалі за лінком - Управління ризиками фінансування грантових проектів соціально-економічного напряму вкласичних університетах з урахуванням індексування в міжнародних бібліометричних базах даних / А. О. Старостіна, В. А.Кравченко // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 15-16 жовтня 2015 р.) – Херсон, Видавничий дім "Гельветика". – 2015. – С. 111-112 https://drive.google.com/file/d/1WNIbsCBAyCpF-iVukOO09soR4SQpX4OI/view

Володимир Кравченко (Київ, 2018-05-19)

#32

Повністю згодна!

Катерина Лук'янець (Київ, 2018-05-19)

#35

Поділяю викладену позицію.

Тетяна Чурилова (Суми, 2018-05-19)

#39

Погоджуюсь з петицією.

Віталій Щепанський (Рівне, 2018-05-19)

#45

Особисто я не вимагав би "відхилити", радше "докорінно переробити". Але аргументи підписантів в основному поділяю, тому приєднуюся.

Олександр Зайцев (Львів, 2018-05-19)

#52

підтримую відкритий лист до МОН

Максим Яременко (Київ, 2018-05-19)

#53

Я ставлю свій підпис тому, що вважаю ці нововведення ганебними

Леся Петренко (Полтава, 2018-05-19)

#54

Підтримую "не лабораторне" розуміння критеріїв науковості гуманітарної царини

Юрій Джулай (Київ, 2018-05-19)

#58

згодна з викладеними міркуваннями і підтримую петицію.

Маргарита Жуйкова (Луцьк, 2018-05-19)

#59

Я підтримую позицію Авторів Петиції.

Світлана Потапенко (Київ, 2018-05-19)

#60

Вболіваю за стан української науки

Олександр Кащук (Львів, 2018-05-19)

#61

вважаю, що такий підхід свідомо спрямований на нищення української гуманітаристики

Наталія Булик (Львів, 2018-05-19)

#62

Я ставлю свій підпис, тому що вважаю за необхідне запропоновані зміни відхилити.

Наталія Кравчун (Полтава, 2018-05-19)

#63

Вважаю актуальним та важливим даний Відкритий лист до Міністерства

Черненко Олена (Чернігів, 2018-05-19)

#66

Поділяю зміст викладеного.

Сергій Корновенко (Черкаси , 2018-05-19)

#68

Пiдтримую розвиток вiтчизняноi iсторичноi науки та включення украiнських часописiв до мiжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science.

Лариса Ямпольська (Харкiв, 2018-05-19)

#69

Поділяю зміст цього листа

Мойсієнко Віктор (Житомир, 2018-05-19)

#70

"...Механізм оцінювання якості має бути продуманий і вдосконалений з урахуванням специфіки соціогуманітарної сфери, її принципової відмінності від точних і природничих наук".

Сергій Марченко (Київ, 2018-05-19)

#74

Запропоновані зміни ніяк не зачеплять псевдонауковців (уже зараз ділки пропонують організувати відповідні публікації за дзвінку монету), але змусять українських гуманітаріїв повністю "лягти" під стереотипні уявлення про Україну, навіяні у світі російськими текстами упродовж тривалого періоду української бездержавності

ВІктор Брехуненко (Київ, 2018-05-19)

#77

Якщо такі критерії шаблонно нав’язати українській науці, вона в цілому програє, втративши своє національне обличчя, зокрема через марґіналізацію та зникнення цілих ділянок соціогуманітарного знання. Механізм оцінювання якості має бути продуманий і вдосконалений з урахуванням специфіки соціогуманітарної сфери, її принципової відмінності від точних і природничих наук.

Тихомірова Фаріда (Одеса, 2018-05-19)

#78

Поділяю судження, висловлені автором петиції

Ігор Срібняк (Київ, 2018-05-19)

#81

Підтримую всі положення, викладені в листі. Рівень цитованості джерел напряму не корелює з цінністю наукових публікацій. А наявні тенденції пов'язані з тим, що ринкові відносини (комерційні наукометричні бази даних, чомусь позиціоновані як обов'язкові в нашій країні) руйнують потужний потенціал вітчизняної науки, особливо гуманітарної. Зокрема, посередники ще й заробляють кошти на зовсім не багатих українських науковцях.

Володимир Мокляк (Полтава, 2018-05-19)

#82

Підтримую викладене у листі

Альонп Лещенко (Херсон, 2018-05-19)

#88

Я ставлю сiй пiдпис, оскiльки подiляю викладенi положення.

Оксана Коваленко (Полтава, 2018-05-19)

#90

Я категорично проти формалізації науки та цих штучних рамок. Насправді ж, більшість європейських видань теж є комерційними, як і українські "ДАК"...

Антон Твердовський (Запоріжжя, 2018-05-19)

#92

Поділяю висловлені зауваження

Yaroslav Polishchuk (Poznan, 2018-05-19)

#96

Навчаюся сама в докторантурі та чітко розумію й відчуваю проблему

Ольга Зубко (Вінниця, 2018-05-19)

#97

Я ставлю свій підпис тому що не хочу бачити знищення гуманітарного напряму наукових досліджень та повної бюрократизаціі науки.

Валерій Денисенко (Львів, 2018-05-19)

#100

Ставлю свій підпис.

Майя Кліщевська (Київ, 2018-05-19)

#103

Я ставлю свій підпис тому, що погоджуюся з даним листом.

Наталія Довганич (Львів, 2018-05-19)

#104

підтримую викладені в петиції дуки

Ірина Краснодемсська (Київ, 2018-05-19)

#105

Ставлю свій підпис тому, що авторитет української гуманітаристики підтверджує не Scopus за гроші, а фахові видання в Україні, яких, на жаль, обмаль.

Роксана Харчук (Київ, 2018-05-19)

#108

Я ставлю свій підпис, тому що підтримую думку автора листа і вважаю неприпустимою дискримінацію гуманітарних наук в Україні

Світлана Журавльова (Бердянськ, 2018-05-19)

#109

Яворська Т. І.

Тетяна Яворська (Мелітополь, 2018-05-19)

#110

Я ставлю свій підпис, тому що підтримую висловлені в петиції вимоги

Агнія Колупаєва (Львів, 2018-05-19)

#113

Повністю солідаризуюся із зверненням наукової спільноти про необхідність відхилення запропоновані Національною радою з питань розвитку науки і технологій

Віталій Щербак (Київ, 2018-05-19)

#115

Я ставлю свій підпіс, бо згодна з вище викладеним.

Алла Попружна (Чернігів, 2018-05-19)

#116

Якщо не може бути "української" математики або фізики, то українська історія, філологія, етнологія, фольклористика - цілком існують. Деякі теми, важливі і актуальні для наших теренів, міжнародну наукову спільноту можуть цікавити менше. Потребують заповнення "білі плями" нашої історії, археографічного опрацювання чекають національні архіви, необхідні публікації матеріалів мовою оригіналу у першу чергу.

Олександра Бузько (Київ, 2018-05-19)

#117

Я проти, тому що перебуваю на 3 році підготовки в доктопантурі і практично завершу написання докторської дисертації, тому такі введення є несумісними , так як не були доведені на початку мого навчання!

Іван Костащук (Чернівці , 2018-05-19)

#121

Я ставлю свій підпис, тому що маємо підтримати вчених, котрі досліджують соціо-гуманітарні процеси і українське суспільство.

Віктор Петрович Перебенесюк (Київ, 2018-05-19)

#128

Я проти дискримінації наукової спільноти за галузевим принципом.

Оксана Лабащук (Тернопіль , 2018-05-19)

#130

Я ставлю свій підпис, бо поділяю ідею В. Дільтея про унікальність наук про дух та їхню відмінність від наук про природу. Також погоджуюсь із аргументами наведеними у цій петиції.

Максим Галіченко (Херсон, 2018-05-19)

#132

я хочу бути науковцем а не белетристом

тетяна гощіцька (львів, 2018-05-19)

#134

Потребує скасування постанова КМУ № 308 від 25.04.18 р., яка у гібридний спосіб ліквідувала українську науку під час гібридної війни РФ проти України

Сергій БОЛТІВЕЦЬ (Київ, 2018-05-19)

#138

Згідний із загальним посилом відозви

Дмитро Єсипенко (Київ, 2018-05-19)

#139

солідаризуюся з позицією колег-гуманітаріїв

Ігор Скочиляс (Львів, 2018-05-19)

#140

В більшості, погоджуюсь з автором публікації

Роман Генега (Львів, 2018-05-19)

#141

Коли МОН покликане знищити україністику, то тоді воно все робить правильно.

Оксана Меркулова (Запоріжжя, 2018-05-19)

#144

Згоден зі зверненням

Сергій Куделко (Харків, 2018-05-19)

#145

Тому що вважаю науковометричну базу Scopus корумпованою. В жодній іншій професії за висококваліфіковану роботу доплачують кваліфікованим працівникам, а не кваліфіковані працівники доплачують за зроблену роботу. З власної кишені. Із наших злиденних зарплат

Ігор Чорновол (Львів, 2018-05-19)

#146

Не вважаю, що включення до міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection має стати основним
критерієм оцінювання результатів досліджень у сфері гуманітаристики.

Олена Юрчук (Житомир, 2018-05-19)

#147

Поддерживаю требования петиции.

Виктор ербина (Киев, 2018-05-19)

#148

Бо це раціональна та стратегічно вірна позиція для української гуманітарної науки

Дмитро Дубов (Київ, 2018-05-19)

#149

Вважаю аргументацію переконливою.Зміни потрібні такі,які названі у Відкритому листі.

Антоніна Токарська (Львів, 2018-05-19)

#150

Я ставлю цей підпис тому що згодна з вимогами.

Ірина Валявко (Київ, 2018-05-19)

#151

Я ставлю свій підпис тому, що погоджуюся з викладеними позиціями.

Леся Демська-Будзуляк (Київ, 2018-05-19)

#152

Я ставлю свій підпис, тому що повністю поділяю висловлені у листі думки. Гуманітарна сфера української науки буде втрачена, Це при тому, що вона була винищена ще у 30-ті, і з трудом нарощувалася в Україні і в радянські, і у пострадянські часи. ..

Рада Михайлова (Київ, 2018-05-19)

#154

слід створювати умови для зростання дійсних наукових кадрів та запобігання проникнення в науку з метою кар'єрного зростання або фінансого збагачення

Колода Володимир (Харкыв, 2018-05-19)

#155

є українським гуманітарієм, який предметом досліджень має українську дійсність, а наслідки досліджень орієнтує на користь українській ситуації.

Оксана Горкуша (Київ, 2018-05-19)

#157

Я ставлю свій підпис, тому що згодна з думкою автора Відкритого листа до Міністерства освіти і науки України зщодо змін до наказу про оцінювання результатів дослідження.

Тетяна Крижановська (Одеса, 2018-05-19)

#160

Текст листа є по суті

Борис Черкас (Київ, 2018-05-19)

#161

Я ставлю свій підпис на знак згоди зі змістом петиції

Марина Буд (Київ, 2018-05-19)

#163

Погоджуюся з оцінкою руйнівних змін в оцінці результатів наук гуманітарного циклу Міністерством освіти і науки України

Ігор Ісіченко (Харків, 2018-05-19)

#169

поділяю висловлені зауваження

Ігор Смуток (Дрогобич, 2018-05-19)

#170

Я ставлю підпис під зверненням, оскільки вважаю, що необхідно створити українську наукометричну базу, яка б слугувала інтересам національної науки, а не сприяти ноземним комерційним проектам.

Андрій Острянко (Чернігів, 2018-05-19)

#172

Я ставлю свій підпис, тому що повністю підтримую текст петиції.

Тетяна Дороніна (м. Кривий Ріг, 2018-05-19)

#174

Я ставлю свій підпис, тому що згодна з автором листа

Олена Даниліна (Київ, 2018-05-19)

#175

бо підтримую
.

СЕргій Возняк (Луцьк, 2018-05-19)

#179

Підтримую повністю цю петицію

Наталія Білоус (Київ, 2018-05-19)

#180

Я ставлю свій підпис, тому що погоджуюсь з петицією повністю.

Марта Ониськів (Львів, 2018-05-19)

#181

Я ставлю свій підпис тому, що згідна із висловленими у петиції міркуваннями.

Галина Карпінчук (Київ, 2018-05-19)

#184

Я ставлю свій підпис, тому що повністю погоджуюся з аргументами та висновком автора петиції

Уляна Лущ (Львів, 2018-05-19)

#185

Підхід до оцінювання здобутків у різних галузях науки має бути диференційований.

Олександр Боронь (Київ, 2018-05-19)

#189

Я ставлю свій підпис тому, що престижні українські наукові журнали присвяченні вивченню української культури не включені до названих наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection. Отже, праці присвячені український культури завідомо стають науково менш вартісними.

Вікторія Тарас (Львів, 2018-05-19)

#190

Я вважаю, що наукові дослідження, зокрема публікації, мають оцінювати експерти, спроможні дати щодо них фаховий обгрунтований висновок. Кількість посилань далеко не завжди є показником змістовності та наукової значущості дослідницької праці.

Олександр Брайко (Київ, 2018-05-19)

#192

Згоден з аргументами. Бракує, утім, констатації, що новий проект, як і ухвалений до цього порядок формування Переліку фахових видань України, не лише безглузді, а й незаконні, що дуже просто довести.

Олександр Малишев (Київ, 2018-05-19)

#193

над гуманітаристикою нависла загроза знищення, завтра за такими вимога не залишиться жодного мовника, історика, етнографа, філософа, етика, релігієзнавця... Треба творити ВЛАСНУ наукометричну базу - VERNADICUS - і поважати себе, свої наукові досягнення.

Людмила Филипович (Київ, 2018-05-19)

#194

Цілком погоджуюся зі змістом петиції.

Ірина Подолян (Новомиргород , 2018-05-19)

#195

Хочу

Ольга Гольд (Одеса, 2018-05-19)

#198

Я ставлю свій підпис, оскільки, як представник соціогуманітарної наукової сфери, також занепокоєна загрозами, які криються за вимогами до наук. досліджень, що суперечать специфіці соціогуманітарних наук. Виконання подібних критеріїв (наявності публікацій у науковометричних базах) значно ускладнене фактичною відсутністю в Україні подібних журналів для істориків та високими для вітчизняного пересічного (провінційного) науковця цінами публікації у міжнародних журналах (які без перебільшення часом недосяжні). Окрім того, вимоги щодо цитування праць також загрожують знеціненням, зокрема, регіональних і краєзнавчих досліджень, цитування яких лише у окремих випадках може бути частим.

Юлія Стуканова (Часів Яр, 2018-05-19)

#199

Запропоновані МОН зміни вимог до публікацій і захисту ведуть до цілковитої руйнації вітчизняної соціогуманітаристики.

Тетяна Метельова (Київ, 2018-05-19)

#200

Підтримую лист

Мирон Капраль (Львів, 2018-05-19)Платна реклама

Ми покажемо цю петицію 3000 особам.

Дізнатися більше...