Спасете областта на гр. Трън от добива на злато

Дами и Господа,

ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ, 

 НИЕ, ПОСТОЯННО ЖИВЕЕЩИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯ И ИМОТИ В ГР.ТРЪН И ОБЛАСТНИТЕ МУ 52 СЕЛА, СМЕ ТВЪРДО ПРОТИВ ОТДАВАНЕТО НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА РУДА И ЗЛАТО В РАЙОНА НА ОБЩИНА ТРЪН!

         НИЕ СИ ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИТЕ - ЗАЩО са притеснени жителите от гр.Трън и околните села, защо са притеснени и протестират жителите на китното село Зелениград в подножието на връх Руй? Как се случва така, че уж приоритетният за България отрасъл туризъм не се развива и не дава приходи в общини с природни дадености и културно-историческо наследство? Каква е връзката между концесиите и Натура 2000 и доколко ще се съхрани природното богатство на планината Руй, в случай че там започне подземен добив на руда? Какъв ще бъде изборът на местното население в община Трън, която страда от демографска криза и висока безработица, в критичния период за инвестиционното предложение, което е на етап екологична оценка и предвижда 35-годишна концесия за добив и преработка на руда в два големи района на общината: зона „Север“, която е под връх Руй и зона „Юг“, която е над селата Ерул, Глоговица, Велиново и Милкьовци?

Освен чисто човешкия и екологичен въпрос да има или не концесии за злато в Трънско аз лаически си задавам един-два технически въпроса - рудата, която ще се добива евентуално, откъде и накъде ще се прекарва - това са десетки милиони тонове, от Трън за Перник и София има два преки маршрута - през моста на Секирица и през ждрелото на Велиново (което се бе свлякло преди няколко години и сега е закърпено) и един обиколен по пътя за Земен. Та откъде ще минават тези милиони камиони с руда?

Ще прекопаят огромни количества земни маси в посочените два обекта в районите на гр.Трън. После тук ще е голо петно отровено от химикали. Извличане с флоация на сапунена пяна. Най-чистия район на Западна България ще стане смъртоностно за живеене. Трън! Господа политици. Защо криете? СПАСЕТЕ ТРЪН и околностите.

 При последните научно-технични открития за трансмутация на химически елементи(2016г.), при което безопасно и в неограничено количество ще може да се създава злато в лабораторни условия, кому ще е нужно да влага инвестиции в добиване на злато чрез копаене на руда? За какви работни места говориме, когато този рудодобив за злато бизнес няма нито да се развие нито да процъфти и пет години, но ще разруши завинаги природната среда за по-малко от пет години!

Моля, всеки който е ПРОТИВ концесията и добивът на руда и злато в Трънско и КОЙТО мисли за себе си,  децата, внуците си и тяхното здраве, да подпише тази петиия!


Таня Петрова/сборна    Зв'язатися з автором петиції