За збереження трамваю в м. Костянтинівка /За сохранение трамвая

За збереження трамваю в м. Костянтинівка/За сохранение трамвая в г. Константиновка

 

Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Зубко Геннадію Григоровичу

Заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції                                                                  

Чуприненко Роману Сергійовичу

Директору КП «Інститут розвитку міст» (Вінниця)»

Кошелюку Мирославу Євгеновичу

Міському голові м. Костянтинівка

Давидову Сергію Дмитровичу  

 

 

11 грудня 2015 року у місти Костянтинівка Донецькой області було припинено трамвайний рух. Спочатку припинення йменовалося тімчасовим и обгрунтовувалося ремонтом шляхопровіду, над якім і під якім проходять трамвайні лінії. Зараз у соціальних мережах з'являються чутки, що припинення трамвайного руху, поки оголошене як тімчасове, планується робити остаточним. У місці існує іініциативна група за трамвай, але вона не дуже помітна і ледь присутня у інтернеті.

Чому трамвай потрібен і вигідний Костянтинівці - ось тільки основні причини:

- трамвай дозволяє скоротити викиди в і без того забруднене повітря промислового регіону; - використання електротранспорту зменшує енергетичну залежність від інших регіонів, зокрема від постачальників нафти;

- трамвайні колії Костянтинівки пролягають в основному на виділеному полотні, що робить їх простішими в обслуговуванні, довговічними і незалежними від стану автодоріг;

- територія уздовж маршрута трамваю номер 4 – це колишня промзона, яка зараз майже пустує, але є географічним центром міста та вісью міського значення, яку у майбутньому було б розумно користувати для будивніцтва соціальних об`ектів та торгово-дозвільних центрів.

Ось лише неповний список того, що було зроблено жителями, любителями та працівниками для порятунку трамвая в Костянтинівці з 2005 по 2013 рік: робота в тяжких умовах (заборгованості по зарплаті; недофінансування трамвая з бюджету; крадіжки контактної мережі; довгі зміни, безкарне недотримання автотранспортом правил дорожнього руху і т.д.); нічні чергування персоналу для запобігання крадіжок контактної мережі; добровільна оплата проїзду приблизно 70 відсотками пільговиків; розповсюдження волонтерами розкладу руху серед населення; розчищення снігу за допомогою місцевих жителів і волонтерів з сусідніх міст; організація збору коштів на ремонт на сайті transphoto.ru; фарбування та ремонт вагонів силами волонтерів.

Які обставини загрожують трамваю тепер? Перш за все, є небезпечною зношеність рухомого складу - вагонів, виготовлених на початку 1980-х років, а також борг трамвайного управління за електроенергію, без погашення якого неможливо отримати кошти на оновлення трамвая. Крім того, співробітниці та співробітники трамвайного управління залишаються без роботи на час ремонту шляхопроводу.

Що можна зробити і чому потрібно діяти саме зараз? У сьогоднішніх обставинах отримати зовнішню транспортну допомогу Україні істотно легше, ніж це було раніше (і, ймовірно, легше, ніж буде через короткий час). Існує відпрацьована за 2015 рік процедура допомоги українським містам у вигляді безоплатної передачі трамвайних вагонів, і поки що їх віддають безкоштовно, незважаючи на їх гарний стан. Наприклад, можна домовитися з одним з чеських міст про передачу б/в вагонів Tatra Т3 – як це протягом 2015го зробили Маріуполь, Миколаїв, Київ, Одеса та інші міста країни. Костянтинівці з її двома лініями на найближчі роки вистачило б і десятка трамваїв «секонд-хенд», які вже так добре себе зарекомендували. При цьому за час ремонту шляхопроводу костянтинівських вагоноводів можна навчити водінню Tatra Т3 в сусідній Дружківці, де успішно експлуатуються такі чеські вагони. Як тільки почнеться активне відновлення регіону – до Костянтинівки почнуть надходити інвестиції, але на відновлення будь-який (у тому числі транспортної) інфраструктури обійдеться набагато дорожче.

Чому закриття трамвая в Костянтинівці вимагає загальної уваги? Нагадуємо, що трамвайний рух в 2014м і 2015м роках році було закрито в Луганську і Авдіївці (через військови дії); до початку 2016 до мінімуму впав випуск в Єнакієво. При цьому в сусідній з Костянтинівкою Дружківці успішно реалізована програма «Місто без окраїн» - відновлені всі трамвайні лінії, а з браком вагонів справляються за допомогою б/в трамваїв чеського виробництва иа доброї ремонтної бази; поруч, у Краматорську, з 15 січня вводиться в експлуатацію нова тролейбусна лінія. Якщо закриють рух в Костянтинівці, буде створений небезпечний прецедент і для Конотопа, Краматорська, інших трамвайних міст країни. Кожне закриття трамвайної мережі піде всупереч всім мислимим міжнародним і європейським директивам про охорону екологію і розвиток стійкої мобільності, стане викликом місцевому населенню, так намагається зберегти екологічно чистий транспорт, а також в черговий раз посилить залежність України від поставок нафти з інших держав.

Костянтинівці терміново необхідні: при консультаційної допомоги українських і зарубіжних фахівців – придбання запчастин та б/в рухомого складу (переважно моделі Tatra Т3, зарекомендувала себе в обслугованні в українських містах); а також розробка програми навчання водіїв трамвая за період ремонту шляхопроводу та трамвайної інфрастрастуктури; списання боргу Костянтинівського трамвайного управління та інтенсивний пошук додаткових джерел фінансування; ремонт рейкового полотна за маршрутами 3 і 4. Петицію зроблено на підставі тексту відкритого листа Андрея Возьянова, фахівця з транспорту, наукового співробітника Інституту досліджень Східної та Південно-Східної Європи, Університету Регенсбург http://www.opnlttr.com/letter/saving-tramway-city-kostiantynivka-ukraine

Ми нижчепідписани, прієднаємося до петиції та проводимо збір підписів серед частин населення,

яки не користуються Інтернетом, але хочуть користуватися трамваем,

а також опитування попиту на окремі маршрути трамвая в місті.  

_ _ _

За сохранение трамвая в г. Константиновка

11 декабря 2015 в городе Константиновка было прекращено трамвайное движение. Приостановка объявлена временной и обосновывается ремонтом путепровода, по которому и под которым проходят трамвайные линии. Сейчас в социальных сетях появляются слухи, что прекращение трамвайного движения планируется делать окончательным. В городе существует протрамвайная инициативная группа, но она пока не очень заметна и едва представлена в интернете.

Почему трамвай нужен и выгоден Константиновке – вот только основные причины:

-          трамвай позволяет сократить выбросы в и без того загрязненный воздух промышленного региона;

-          использование электротранспорта уменьшает энергетическую зависимость от других регионов, в частности от поставщиков нефти; -          трамвайные линии Константиновки пролегают в основном на выделенном полотне, что делает их более простыми в обслуживании, долговечными и независимыми от состояния автодорог,

-          территория вдоль маршрута трамвая номер 4 – это бывшая промзона, которая сейчас почти пустует, но является географическим центром города и осью городского значения, которую в будущем было бы разумно пользовать для строительства социальных объектов и торгово-развлекательных центров.

Вот лишь неполный список того, что было сделано жителями, любителями и работниками для спасения трамвая в Константиновке с 2005 по 2013 год: работа в тяжелых условиях (задолженности по зарплате; недофинансирование трамвая из бюджета; кражи контактной сети; длинные смены, безнаказанное несоблюдение автотранспортом правил дорожного движения и т.д.); ночные дежурства персонала для предотвращения краж контактной сети; добровольная оплата проезда примерно 70 процентами льготников; распространение волонтерами расписания среди населения; расчистка снега при помощи местных жителей и волонтеров из соседних городов; организация сбора средств на ремонт на сайте transphoto.ru; покраска и ремонт вагонов силами волонтеров.

Какие обстоятельства угрожают трамваю теперь? Что можно сделать и почему нужно действовать именно сейчас? Прежде всего, опасна изношенность подвижного состава – вагонов, изготовленных в начале 1980-х годов, а также долг трамвайного управления за электроэнергию, без погашения которого невозможно получить средства на обновление трамвая. Кроме того, сотрудницы и сотрудники трамвайного управления остаются без работы на время ремонта путепровода. В сегодняшних обстоятельствах получить внешнюю транспортную помощь Украине существенно легче, чем это было раньше (и вероятно легче, чем будет через короткое время). Существует отработанная за 2015 год процедура помощи украинским городам в виде безвозмездной передачи трамвайных вагонов, и пока что их отдают бесплатно, несмотря на их хорошее состояние. Например, можно договориться с одним из чешских городов о передаче б/у вагонов Tatra Т3 – как это в течение 2015 года сделали Мариуполь, Николаев, Киев, Одесса и другие города страны. Константиновке с её двумя линиями на ближайшие года хватило бы и десятка трамваев «секонд-хэнд», которые уже так хорошо себя зарекомендовали. При этом за время ремонта путепровода константиновских вагоновожатых можно обучить вождению Tatra Т3 в соседней Дружковке, где успешно эксплуатируются такие чешские вагоны. Как только начнется активное восстановление региона – в Константиновку начнут поступать инвестиции, но восстановление и обновление любой (в том числе транспортной) инфраструктуры обойдётся намного дороже.

Почему закрытие трамвая в Константиновке требует всеобщего внимания? Напомним, что трамвайное движение в 2014м и 2015м годах году было закрыто в Луганске и Авдеевке (в результате боевых действий); к началу 2016 до минимума упал выпуск в Енакиево. При этом в соседней с Константиновкой Дружковке успешно реализована программа «Город без окраин» – восстановлены все трамвайные линии, а с нехваткой вагонов справляются при помощи б/у трамваев чешского производства и хорошей ремонтной базы; рядом, в Краматорске, с 15 января вводится в эксплуатацию новая троллейбусная линия. Если закроют движение в Константиновке, будет создан опасный прецедент и для Конотопа, Краматорска, других трамвайных городов страны. Каждое закрытие трамвайной сети пойдёт вопреки всем мыслимым международным и европейским директивам об охране экологии и развитии устойчивой мобильности, станет вызовом местному населению, так старавшемуся сохранить экологически чистый транспорт, а также в очередной раз усилит зависимость Украины от поставок нефти из других государств.

Константиновке срочно необходимы: при консультационной помощи украинских и зарубежных специалистов – приобретение запчастей и б/у подвижного состава (предпочтительно модели Tatra Т3, зарекомендовавшей себя в осблуживании в украинских городах); а также разработка программы обучения водителей трамвая за период ремонта путепровода и трамвайной инфрастрастуктуры; списание долга Константиновского трамвайного управления и интенсивный поиск дополнительных средств финансирования; ремонт рельсового полотна по маршрутам 3 и 4. Петиция составлена на основании текста открытого письма Андрея Возьянова, специалиста по транспорту, научного сотрудника Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы, Университета Регенсбург http://www.opnlttr.com/letter/saving-tramway-city-kostiantynivka-ukraine

Мы нижеподписавшиеся, присоединяемся  к петиции и проводим сбор подписей среди частей населения,

которые не пользуются Интернетом, но хотят пользоваться трамваем,

а также опрос пассажирского спроса на отдельные маршруты трамвая в городе.