Необхідний ремонт ліній трамвая 5, 6 в Маріуполі/Необходим ремонт

 

(текст на русском ниже)

До Міської ради м. Маріуполя;

Маріупольского трамвайно-тролейбусного управління

Колективне звернення (особисті дані вказано в підписах)  

 

Необхідний терміновий капітальний ремонт ліній трамвая 5 і 6 в Маріуполі

Міський електричний транспорт уже багато десятиріч є критично важливою інфраструктурою для Маріуполя – індустріального півмільйонного міста, розкинутого на 15 км із заходу на схід і майже стільки ж з півдня на північ. Екологічно чистий електричний транспорт абсолютно необхідний загазованому промисловому місту, і Маріуполь знаходиться у виграшній позиції, маючи розвинену мережу трамвая і тролейбуса. МЕТ – питання не тільки екології, а й економіки: в хорошому стані він дозволяє уникнути багатьох витрат, які неминуче виникають при його деградації. Поки Маріуполь не так сильно страждає від автомобілізації, яка вже знерухомила центри українських міст-мільйонників – в таких містах збільшуються захворюваність населення хворобами легень, час і витрати на доставку вантажів, зустрічі та заходи стає неможливо точно планувати. Однак кількість автомобілів неухильно зростає, і це зростання різко прискорюватиметься при виході з кризи. Приємно бачити, що міська адміністрація  і трамвайно-тролейбусне управління роблять деякі кроки для підтримки МЕТ – ми, маріупольці, із задоволенням користуємося новоприбулими з Німеччини тролейбусами MAN. Ще десяток тролейбусів на маршруті 15 – і Східний перестане бути безнадійної околицею міста, пов'язаною з іншими районами лише набитими під зав'язку «Богданами», в які на вул. Менжинського навіть не сісти.

Але є і новини, які спричиняють відверте здивування. Не так давно маріупольців поставили до відома про те, що трамвайну мережу спіткає нібито «оптимізація» – будуть закриті лінія до аглофабрики і велика частина Іллічівського трамвайного кільця. Хоча численними проханнями і збуреннями робочих комбінату і жителів прилеглих селищ маршрути 7, 9, 11, 13, 14 відстояно (або принаймні відстрочено їх закриття), для маріупольського трамвая все ж стався новий і небезпечний прецедент, коли лінії постійно знаходяться під загрозою закриття через їх зношеність. Ця ситуація сама по собі не є нормальною – в розвинених містах трамвайні лінії при зносі не закривають, а ремонтують. Відмова від трамваю поставить Маріуполь в один ряд з такими містами як Макіївка, Архангельськ, Воронеж, Баку, в той час як розвинена трамвайна мережа об'єднатиме його з Ригою, Прагою, Братиславою, Краковом і багатьма іншими містами, зручними для життя людей різного віку і будь-якого рівня доходу.

Сьогодні ремонт трамвайних ліній і закупівля вагонів є загальноукраїнською тенденцією і активно проводяться в таких українських містах як Київ, Харків, Дніпропетровськ; у Львові збудовано нову трамвайну гілку, яка вводиться в експлуатацію осінню 2016-го року. Одеса, Миколаїв, Дружківка оновлюють рухомий склад. Навіть в зруйнованому війною Донецьку відповідно до транспортного здорового глузду відновлено ​​трамвайну лінію (номер 1, до Вокзалу). Якщо в Маріуполі закриється лінія на аглофабрики (що, припустимо, було б меншою втратою для мережі), створиться прецедент, за яким більшість ліній трамваю в нашому місті можна буде закрити, оголосивши їх стан аварійним.

Особливе занепокоєння викликає доля ліній 5,6,9 і 11 маршрутів. Сьогодні трамвайні маршрути 5 і 6 – зручний зв'язок між більшістю локацій Орджонікідзевського району, а також Лівого берега з центральною частиною міста. У годину-пік ми навіть бачимо терпимі інтервали руху. Пасажиропотік на лініях 5,6, 9 і 11 сильно залежить від години-піку, тому мови про те, щоб обслуговувати їх маршрутками, не йде – як ми бачимо, маршрутчики не працюють по розривному графіку і випускають на маршрут лише таку кількість рухомого складу, при якій маршрутки ходять забитими увесь день. Ті, хто в годину-пік не поміщаються в маршрутки, до нинішнього моменту принаймні мали можливість виїхати на трамваї. В останні місяці офіційні джерела і преса повідомляли, що в Маріуполь прийде 21 вагон з Чехії. Експлуатація новоприбулих вагонів на зношених рейках виведе вагони з ладу в найкоротші терміни.

Лівобережжя – частина міста, яка активно розвивається. Тут зосереджені не тільки промислові підприємства, але і курортна зона; тут будується нерухомість. У більш довгостроковій економічній перспективі, якщо відбудеться економічне зростання при деградації трамвайної мережі – через зростання числа автомобілів зв'язка між лівобережною частиною і центром моментально перетвориться на загазований, практично нерухомий затор. До періоду економічного зростання всім доведеться їздити на маршрутках, і Лівий Берег цілком отримає «транспортний сервіс» рівня мікрорайон Східний (тільки ще й без тролейбуса) – їздячи на сходинках, пропускаючи по дві-три маршрутки, без можливості в дорозі хоча б читати. У зв'язку з викладеними аргументами ми переконливо просимо міське керівництво і трамвайно-тролейбусне управління проявити професіоналізм і в короткі терміни організувати ремонт трамвайного полотна на маршрутах 5 і 6. Це підвищить пасажирську і економічну привабливість ліній, а також убезпечить їх від демонтажу як мінімум на наступні 15 років, протягом яких затребуваність трамвая на напрямку Лівобережжя – Центр тільки зростатиме. Демонтаж ліній трамваю в Маріуполі посилить і без того вкрай важку екологічну обстановку, прирече городян на неможливість планувати свій час і добиратися по справах без стресу і небезпеки для здоров'я.

Ми нижчепідписанти, приєднуємося до петиції і проводимо збір підписів серед населення, яке не користуеться Інтернетом, але хоче користуватися трамваєм.

 

В городской совет г. Мариуполя;

Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление

коллективное обращение (личные данные указаны в подписях)

 

Необходим срочный капитальный ремонт линий трамвая 5 и 6 в Мариуполе

Городской электрический транспорт уже много десятилетий является критически важной инфраструктурой для Мариуполя – индустриального полумиллионного города, раскинутого на 15 км с запада на восток км и почти столько же с юга на север. Экологически чистый электрический транспорт абсолютно необходим загазованному промышленному городу, и Мариуполь находится в выигрышной позиции, имея развитую сеть трамвая и троллейбуса. ГЭТ – вопрос не только экологии, но и экономики: в хорошем состоянии он позволяет избежать множества расходов, которые неизбежно возникают при его деградации. Пока Мариуполь не так сильно страдает от автомобилизации, которая уже обездвижила центры украинских городов-миллионников – в таких городах увеличиваются заболеваемость населения болезнями лёгких, время и расходы на доставку грузов, становится невозможно точно планировать встречи и мероприятий. Однако число автомобилей неуклонно растёт, и этот рост станет намного быстрее при выходе из кризиса. Приятно видеть, что городское руководство и трамвайно-троллейбусное управление предпринимают некоторые шаги для поддержания ГЭТ – мы, мариупольцы, с удовольствием пользуемся прибывшими из Германии троллейбусами MAN. Ещё десяток троллейбусов на маршруте 15 – и Восточный перестанет быть безнадежной окраиной города, связанной с остальными районами лишь набитыми под завязку «Богданами», в которые на ул. Менжинского даже не сесть.

Но есть и новости, приводящие в откровенное недоумение. Не так давно мариупольцев поставили в известность о том, что трамвайную сеть постигнет якобы «оптимизация» – будут закрыты линия на Аглофабрику и большая часть Ильичевского трамвайного кольца. Хотя многочисленным просьбами и возмущениями рабочие комбината и жители прилежащих посёлков отстояли маршруты (или отсрочили их закрытие) 7, 9, 11, 13, 14, для мариупольского трамвая всё же был создан новый и опасный прецедент – при котором линии постоянно находятся под угрозой закрытия из-за их изношенности. Эта ситуация сама по себе не является нормальной – в развитых городах трамвайные линии при износе не закрывают, а ремонтируют. Отказ от трамвая поставит Мариуполь в один ряд с такими городами как Макеевка, Архангельск, Воронеж, Баку, в то время как развитая трамвайная сеть объединит его с Ригой, Прагой, Братиславой, Краковом и многими другими городами, удобными для жизни людей всех возрастов и любого уровня дохода.

Сегодня ремонт трамвайных линий и закупка вагонов являются общеукраинской тенденцией и активно проводятся в таких украинских городах как Киев, Харьков, Днепропетровск; во Львове построена новая трамвайная ветка, которая вводится в эксплуатацию осенью 2016-го года. Одесса, Николаев, Дружковка обновляют подвижной состав.  Даже в разрушенном войной Донецке в соответствии с транспортным здравым смыслом восстановлена трамвайная линия (номер 1, к Ж/Д Вокзалу). Если в Мариуполе закроется линия на Аглофабрику (что, допустим, было бы меньшей потерей для сети), создастся прецедент, по которому большинство линий трамвая в нашем городе можно будет закрыть, объявив их состояние аварийным.

Особенную обеспокоенность вызывает судьба линий 5,6,9 и 11 маршрутов. Сегодня трамвайные маршруты 5 и 6 – удобная связь между большинством мест Орджоникидзевского района, а также Левого берега с центральной частью города. В час-пик мы даже наблюдаем терпимые интервалы движения. Пассажиропоток на линиях 5,6, 9 и 11 сильно зависит от час-пика, поэтому речи о том, чтобы обслуживать их маршрутками, не идёт – как мы видим, маршрутчики не работают по разрывному графику и выпускают на маршрут лишь такое количество подвижного состава, при котором маршрутки ходят забитыми весь день. Те, кто в час-пик не помещаются в маршрутки, до нынешнего момента по крайней мере имели возможность уехать на трамвае. В последние месяцы официальные источники и пресса сообщали, что в Мариуполь придёт 21 вагон из Чехии. Эксплуатация вновь прибывших вагонов на изношенных рельсах выведет вагоны из строя в кратчайшие сроки.

Левый берег – активно развивающаяся часть города. Здесь сосредоточены не только промышленные предприятия, но и курортная зона; здесь строится недвижимость. В более долгосрочной экономической перспективе, если произойдёт экономический рост при деградации трамвайной сети – то из-за роста числа автомобилей связка между левобережной частью и центром моментально превратится в загазованную, практически неподвижную пробку. До периода экономического роста всем придётся ездить на маршрутках, и Левый Берег получит «транспортный сервис» уровня микрорайон Восточный (только ещё и без троллейбуса) – ездя на ступеньках, пропуская по две-три маршрутки, без возможности в дороге хотя бы читать. В связи с изложенными аргументами мы убедительно просим городское руководство и трамвайно-троллейбусное управление проявить профессионализм и в краткие сроки организовать ремонт трамвайного полотна на маршрутах 5 и 6. Это повысит пассажирскую и экономическую привлекательность линий, а также обезопасит их от демонтажа как минимум на ближайшие 15 лет, в течение которых востребованность трамвая на направлении Левый берег – Город будет только расти.  Демонтаж линий трамвая в Мариуполе усугубит и без того крайне тяжёлую экологическую обстановку, обречёт горожан на невозможность планировать своё время и добираться по делам без стресса и опасности для здоровья.

Мы нижеподписавшиеся, присоединяемся  к петиции и проводим сбор подписей среди частей населения, которые не пользуются Интернетом, но хотят пользоваться трамваем.