Необхідний ремонт ліній трамвая 5, 6 в Маріуполі/Необходим ремонт

 

(текст на русском ниже)

До Міської ради м. Маріуполя;

Маріупольского трамвайно-тролейбусного управління

Колективне звернення (особисті дані вказано в підписах)  

 

Необхідний терміновий капітальний ремонт ліній трамвая 5 і 6 в Маріуполі

Міський електричний транспорт уже багато десятиріч є критично важливою інфраструктурою для Маріуполя – індустріального півмільйонного міста, розкинутого на 15 км із заходу на схід і майже стільки ж з півдня на північ. Екологічно чистий електричний транспорт абсолютно необхідний загазованому промисловому місту, і Маріуполь знаходиться у виграшній позиції, маючи розвинену мережу трамвая і тролейбуса. МЕТ – питання не тільки екології, а й економіки: в хорошому стані він дозволяє уникнути багатьох витрат, які неминуче виникають при його деградації. Поки Маріуполь не так сильно страждає від автомобілізації, яка вже знерухомила центри українських міст-мільйонників – в таких містах збільшуються захворюваність населення хворобами легень, час і витрати на доставку вантажів, зустрічі та заходи стає неможливо точно планувати. Однак кількість автомобілів неухильно зростає, і це зростання різко прискорюватиметься при виході з кризи. Приємно бачити, що міська адміністрація  і трамвайно-тролейбусне управління роблять деякі кроки для підтримки МЕТ – ми, маріупольці, із задоволенням користуємося новоприбулими з Німеччини тролейбусами MAN. Ще десяток тролейбусів на маршруті 15 – і Східний перестане бути безнадійної околицею міста, пов'язаною з іншими районами лише набитими під зав'язку «Богданами», в які на вул. Менжинського навіть не сісти.

Але є і новини, які спричиняють відверте здивування. Не так давно маріупольців поставили до відома про те, що трамвайну мережу спіткає нібито «оптимізація» – будуть закриті лінія до аглофабрики і велика частина Іллічівського трамвайного кільця. Хоча численними проханнями і збуреннями робочих комбінату і жителів прилеглих селищ маршрути 7, 9, 11, 13, 14 відстояно (або принаймні відстрочено їх закриття), для маріупольського трамвая все ж стався новий і небезпечний прецедент, коли лінії постійно знаходяться під загрозою закриття через їх зношеність. Ця ситуація сама по собі не є нормальною – в розвинених містах трамвайні лінії при зносі не закривають, а ремонтують. Відмова від трамваю поставить Маріуполь в один ряд з такими містами як Макіївка, Архангельськ, Воронеж, Баку, в той час як розвинена трамвайна мережа об'єднатиме його з Ригою, Прагою, Братиславою, Краковом і багатьма іншими містами, зручними для життя людей різного віку і будь-якого рівня доходу.

Сьогодні ремонт трамвайних ліній і закупівля вагонів є загальноукраїнською тенденцією і активно проводяться в таких українських містах як Київ, Харків, Дніпропетровськ; у Львові збудовано нову трамвайну гілку, яка вводиться в експлуатацію осінню 2016-го року. Одеса, Миколаїв, Дружківка оновлюють рухомий склад. Навіть в зруйнованому війною Донецьку відповідно до транспортного здорового глузду відновлено ​​трамвайну лінію (номер 1, до Вокзалу). Якщо в Маріуполі закриється лінія на аглофабрики (що, припустимо, було б меншою втратою для мережі), створиться прецедент, за яким більшість ліній трамваю в нашому місті можна буде закрити, оголосивши їх стан аварійним.

Особливе занепокоєння викликає доля ліній 5,6,9 і 11 маршрутів. Сьогодні трамвайні маршрути 5 і 6 – зручний зв'язок між більшістю локацій Орджонікідзевського району, а також Лівого берега з центральною частиною міста. У годину-пік ми навіть бачимо терпимі інтервали руху. Пасажиропотік на лініях 5,6, 9 і 11 сильно залежить від години-піку, тому мови про те, щоб обслуговувати їх маршрутками, не йде – як ми бачимо, маршрутчики не працюють по розривному графіку і випускають на маршрут лише таку кількість рухомого складу, при якій маршрутки ходять забитими увесь день. Ті, хто в годину-пік не поміщаються в маршрутки, до нинішнього моменту принаймні мали можливість виїхати на трамваї. В останні місяці офіційні джерела і преса повідомляли, що в Маріуполь прийде 21 вагон з Чехії. Експлуатація новоприбулих вагонів на зношених рейках виведе вагони з ладу в найкоротші терміни.

Лівобережжя – частина міста, яка активно розвивається. Тут зосереджені не тільки промислові підприємства, але і курортна зона; тут будується нерухомість. У більш довгостроковій економічній перспективі, якщо відбудеться економічне зростання при деградації трамвайної мережі – через зростання числа автомобілів зв'язка між лівобережною частиною і центром моментально перетвориться на загазований, практично нерухомий затор. До періоду економічного зростання всім доведеться їздити на маршрутках, і Лівий Берег цілком отримає «транспортний сервіс» рівня мікрорайон Східний (тільки ще й без тролейбуса) – їздячи на сходинках, пропускаючи по дві-три маршрутки, без можливості в дорозі хоча б читати. У зв'язку з викладеними аргументами ми переконливо просимо міське керівництво і трамвайно-тролейбусне управління проявити професіоналізм і в короткі терміни організувати ремонт трамвайного полотна на маршрутах 5 і 6. Це підвищить пасажирську і економічну привабливість ліній, а також убезпечить їх від демонтажу як мінімум на наступні 15 років, протягом яких затребуваність трамвая на напрямку Лівобережжя – Центр тільки зростатиме. Демонтаж ліній трамваю в Маріуполі посилить і без того вкрай важку екологічну обстановку, прирече городян на неможливість планувати свій час і добиратися по справах без стресу і небезпеки для здоров'я.

Ми нижчепідписанти, приєднуємося до петиції і проводимо збір підписів серед населення, яке не користуеться Інтернетом, але хоче користуватися трамваєм.

 

В городской совет г. Мариуполя;

Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление

коллективное обращение (личные данные указаны в подписях)

 

Необходим срочный капитальный ремонт линий трамвая 5 и 6 в Мариуполе

Городской электрический транспорт уже много десятилетий является критически важной инфраструктурой для Мариуполя – индустриального полумиллионного города, раскинутого на 15 км с запада на восток км и почти столько же с юга на север. Экологически чистый электрический транспорт абсолютно необходим загазованному промышленному городу, и Мариуполь находится в выигрышной позиции, имея развитую сеть трамвая и троллейбуса. ГЭТ – вопрос не только экологии, но и экономики: в хорошем состоянии он позволяет избежать множества расходов, которые неизбежно возникают при его деградации. Пока Мариуполь не так сильно страдает от автомобилизации, которая уже обездвижила центры украинских городов-миллионников – в таких городах увеличиваются заболеваемость населения болезнями лёгких, время и расходы на доставку грузов, становится невозможно точно планировать встречи и мероприятий. Однако число автомобилей неуклонно растёт, и этот рост станет намного быстрее при выходе из кризиса. Приятно видеть, что городское руководство и трамвайно-троллейбусное управление предпринимают некоторые шаги для поддержания ГЭТ – мы, мариупольцы, с удовольствием пользуемся прибывшими из Германии троллейбусами MAN. Ещё десяток троллейбусов на маршруте 15 – и Восточный перестанет быть безнадежной окраиной города, связанной с остальными районами лишь набитыми под завязку «Богданами», в которые на ул. Менжинского даже не сесть.

Но есть и новости, приводящие в откровенное недоумение. Не так давно мариупольцев поставили в известность о том, что трамвайную сеть постигнет якобы «оптимизация» – будут закрыты линия на Аглофабрику и большая часть Ильичевского трамвайного кольца. Хотя многочисленным просьбами и возмущениями рабочие комбината и жители прилежащих посёлков отстояли маршруты (или отсрочили их закрытие) 7, 9, 11, 13, 14, для мариупольского трамвая всё же был создан новый и опасный прецедент – при котором линии постоянно находятся под угрозой закрытия из-за их изношенности. Эта ситуация сама по себе не является нормальной – в развитых городах трамвайные линии при износе не закрывают, а ремонтируют. Отказ от трамвая поставит Мариуполь в один ряд с такими городами как Макеевка, Архангельск, Воронеж, Баку, в то время как развитая трамвайная сеть объединит его с Ригой, Прагой, Братиславой, Краковом и многими другими городами, удобными для жизни людей всех возрастов и любого уровня дохода.

Сегодня ремонт трамвайных линий и закупка вагонов являются общеукраинской тенденцией и активно проводятся в таких украинских городах как Киев, Харьков, Днепропетровск; во Львове построена новая трамвайная ветка, которая вводится в эксплуатацию осенью 2016-го года. Одесса, Николаев, Дружковка обновляют подвижной состав.  Даже в разрушенном войной Донецке в соответствии с транспортным здравым смыслом восстановлена трамвайная линия (номер 1, к Ж/Д Вокзалу). Если в Мариуполе закроется линия на Аглофабрику (что, допустим, было бы меньшей потерей для сети), создастся прецедент, по которому большинство линий трамвая в нашем городе можно будет закрыть, объявив их состояние аварийным.

Особенную обеспокоенность вызывает судьба линий 5,6,9 и 11 маршрутов. Сегодня трамвайные маршруты 5 и 6 – удобная связь между большинством мест Орджоникидзевского района, а также Левого берега с центральной частью города. В час-пик мы даже наблюдаем терпимые интервалы движения. Пассажиропоток на линиях 5,6, 9 и 11 сильно зависит от час-пика, поэтому речи о том, чтобы обслуживать их маршрутками, не идёт – как мы видим, маршрутчики не работают по разрывному графику и выпускают на маршрут лишь такое количество подвижного состава, при котором маршрутки ходят забитыми весь день. Те, кто в час-пик не помещаются в маршрутки, до нынешнего момента по крайней мере имели возможность уехать на трамвае. В последние месяцы официальные источники и пресса сообщали, что в Мариуполь придёт 21 вагон из Чехии. Эксплуатация вновь прибывших вагонов на изношенных рельсах выведет вагоны из строя в кратчайшие сроки.

Левый берег – активно развивающаяся часть города. Здесь сосредоточены не только промышленные предприятия, но и курортная зона; здесь строится недвижимость. В более долгосрочной экономической перспективе, если произойдёт экономический рост при деградации трамвайной сети – то из-за роста числа автомобилей связка между левобережной частью и центром моментально превратится в загазованную, практически неподвижную пробку. До периода экономического роста всем придётся ездить на маршрутках, и Левый Берег получит «транспортный сервис» уровня микрорайон Восточный (только ещё и без троллейбуса) – ездя на ступеньках, пропуская по две-три маршрутки, без возможности в дороге хотя бы читать. В связи с изложенными аргументами мы убедительно просим городское руководство и трамвайно-троллейбусное управление проявить профессионализм и в краткие сроки организовать ремонт трамвайного полотна на маршрутах 5 и 6. Это повысит пассажирскую и экономическую привлекательность линий, а также обезопасит их от демонтажа как минимум на ближайшие 15 лет, в течение которых востребованность трамвая на направлении Левый берег – Город будет только расти.  Демонтаж линий трамвая в Мариуполе усугубит и без того крайне тяжёлую экологическую обстановку, обречёт горожан на невозможность планировать своё время и добираться по делам без стресса и опасности для здоровья.

Мы нижеподписавшиеся, присоединяемся  к петиции и проводим сбор подписей среди частей населения, которые не пользуются Интернетом, но хотят пользоваться трамваем.

Підписати петицію

Підписуючи, я надаю Andrey Vozyanov право передавати мій підпис тим, хто має повноваження щодо цього питання.


Або

Ви отримаєте лист із посиланням для підтвердження вашого підпису. Щоб забезпечити отримання наших електронних листів, додайте info@petitions.net до адресної книги або списку надійних відправників.

Будь ласка, зауважте, що ви не можете підтвердити свій підпис, відповівши на це повідомлення.
Платна реклама

Ми покажемо цю петицію 3000 особам.

Дізнатися більше...