"Миколаївці проти війни! Ми - за єдність! " план дій

Шановні миколаївці,

сьогодні ми всі опинилися перед лицем реальної загрози і живемо у страху. Ми всі розуміємо, що перебуваємо на порозі війни! Ми всі прагнемо кращого життя, всі хочемо бути почутими, всі відстоюємо свої інтереси і вимагаємо, щоб з нашою думкою рахувались! Усі ми стали жертвами інформаційної війни. Проте досі не всі розуміють реальних масштабів загрози!

Зараз, як ніколи раніше, ми маємо об’єднати усі зусилля, щоб не допустити кровопролиття. Ми всі маємо сім’ї, дітей, батьків, родичів і друзів. ВІЙНА – це горе, яке торкнеться кожного! Чужі політичні ігрища і амбіції не мають реалізуватися ціною людського життя, пролиття братської крові!

Тільки разом, об’єднавшись, звертаючись за допомогою один до одного і надаючи її, ми зможемо вижити у ці непрості часи!

Серед нас немає «лівих» і «правих», ми усі рівні перед законом, ходимо по одній землі, дихаємо одним повітрям, ми – частинка великого цілого, ми - один народ! Ми – жителі одного міста і нас однаково хвилює його майбутнє!

Ми – частинка суверенної неподільної держави! Миколаївська область – багатонаціональна (українці, росіяни, молдавани, білоруси, болгари,вірмени,євреї,корейці, азербайджанці,цигани, поляки, татари, німці та інші національності). Ми поважаємо усі мови, усі культури і традиції. Ми  – миколаївці! Ми – єдина країна! Ми за мир!

Проте, на жаль, сьогодні в нашому місті і в нашій країні панують сепаратистські настрої, що є неприпустимим, і наражає нас на небезпеку військового протистояння!

Звертаємось до усіх громадян міста Миколаєва не лишатися осторонь і спрямувати усі зусилля на боротьбу за мир усіма відомими і невідомими, можливими і неможливими методами!

Звертаємось до шановних керманичів міста і області, керівників усіх політичних партій, просимо Вас допомогти і підтримати ініціативи небайдужих українців Миколаєва!

Припускаємо, що у Вас набагато більше можливостей і впливу на ситуацію в місті.

На своєму рівні ми робимо все можливе: спілкуємось з людьми, поширюємо правдиву інформацію,  не відкидаємо важливість мирних зібрань Майдану, проте розуміємо, що зараз цього замало!

Є кілька пропозицій, які ми просимо підтримати негайно:

-        "Синьо-жовтий Миколаїв!". Підтримати акцію -  вивісити прапор у себе на будинку, на вікні, на балконі, на всіх держустановах, магазинах тощо. Ось позиція і небайдужість . Ось перемога над невір'ям , якого через край. І ось віра в майбутнє України - в те, що вона єдина і неподільна.
Те , що працює на об'єднання , а , значить, робить нас більш стійкими і сильними .

-         Інформація на білбордах. Звернутися до усіх власників рекламних щитів міста. Заклики до єднання і застереження щодо воєнного конфлікту мають бути ледь не скрізь!!! Зараз це найважливіше! Це можливо, якщо це відбудеться за вказівкою місцевої влади.

-         Правдива інформація з екранів на Садовій, Радянській, у великих супермаркетах, магазинах тощо. Короткі ролики, які б містили інформацію та застерігали від розпалювання агресії, з закликами до миру, демонстрацією прикладів збройних протистоянь та їх наслідків.

-         Загальноміські суботники. Здавалося б, не час, але ми маємо об’єднувати містян усіма можливими методами. Такі ініціативи вже поступали від активістів Майдану і окремих організацій. Проте це має бути більш масштабно, на рівні міста, кожного району. Участь мають брати усі жителі міста, незалежно від політичних поглядів.  Ініціатива з боку влади має додати прихильності з боку містян.

-         Круглий стіл. З учасниками усіх сторін конфлікту. Влада, представники політичних партій, лідери Майдану, Антимайдану, бізнесмени , активні містяни тощо. Ми потребуємо діалогу! Це має бути анонсовано і загальнодоступно на телебаченні, в Інтернеті тощо.

-         Затримати тих, хто поширює настрої сепаратизму у місті, порушує Конституцію, тому має бути покараний згідно з законом.

 

Ми маємо діяти негайно! Просимо Вашої допомоги! Завтра може бути пізно! Збережемо Україну!


Уважаемые николаевцы,

сегодня мы все оказались перед лицом реальной опасности и живем в страхе. Мы все понимаем, что находимся на пороге войны! Мы все стремимся к лучшей жизни, все хотим быть услышанными, все отстаиваем свои интересы и требуем, чтобы с нашим мнением считались! Все мы стали жертвами информационной войны! Но до сих пор многие не понимают масштабов нависшей угрозы!

Сейчас, как никогда раньше, мы должны объединить все усилия, чтобы не допустить кровопролития. У нас у всех есть семьи, дети, родители, родственники и друзья. ВОЙНА – это горе, которое коснется каждого! Чужие политические игрища и амбиции не должны реализоваться ценой человеческой жизни, пролитой братской крови!

Только вместе, объединив усилия,  обращаясь за помощью друг к другу и оказывая ее, мы сможем выжить в это непростое время!

Среди  нас нет «левых» и «правых», мы все равны перед законом, ходим по одной земле, дышим одним воздухом, каждый из нас - часть одного целого, часть одного народа! Мы – жители одного города и нас одинаково волнует его будущее!

Мы – частичка суверенного неделимого государства! Николаевская область – многонациональна (украинцы, россияне, молдаване, белорусы, болгары, армяне, евреи, корейцы, азербайджанцы, цыгане, поляки, татары, немцы и другие национальности). Мы уважаем все языки, все культуры и традиции. Мы – николаевцы! Мы – единая страна! Мы – за мир!

К сожалению, сегодня все мы подвергаемся опасности военного противостояния, ставшего следствием нарастающей волны сепаратизма.

Обращаемся ко всем гражданам города Николаева не оставаться в стороне и приложить все усилия для борьбы за мир всеми известными и неизвестными, возможными и невозможными методами!

Обращаемся к уважаемым руководителям города и области, лидерам всех политических партий, просим Вас помочь и поддержать инициативу неравнодушных украинцев Николаева!

Допускаем, что у Вас намного больше возможностей и влияния на ситуацию в городе.

На своем уровне мы делаем все возможное: общаемся с людьми, распространяем правдивую информацию, не исключаем важности мирных собраний Майдана, хотя понимаем, что сейчас этого недостаточно!

Есть ряд предложений, которые мы просим поддержать немедленно:

- "Сине-желтый Николаев!". Поддержать акцию -  вивесить флаг у себя на доме, на окне, на балконе, на всех госучреждениях, магазинах и пр. Вот позиция и небезразличие. Вот победа над неверием, которого через край. И вот вера в будущее Украины - в то, что она единая и неделимая.
То, что работает на объединение, а, значит, делает нас более стойкими и сильными.

- Информация на билбордах. Обратиться ко всем владельцам рекламных щитов города. Призывы к единству и предостережение о военном конфликте должны быть везде!!! Это сейчас крайне важно и необходимо, но только при содействии властей это станет возможным.

- Правдивая информация с экранов на ул. Садовой, Советской, в больших супермаркетах и магазинах и т.п. Короткие ролики, которые содержали бы информацию и предостерегали от разжигания агрессии, с призывами к миру, демонстрацией примеров вооруженных противостояний и их последствий.

- Общегородские субботники. Казалось бы, не время, но мы должны объединять горожан всеми возможными методами. Такие инициативы уже поступали от активистов Майдана и отдельных организаций. Но это должно быть более масштабно, на уровне города, каждого района. Участие должны принимать все жители города, независимо от политических взглядов.

- Круглый стол. При участии всех сторон конфликта. Власть, представители политических партий, лидеры Майдана, Антимайдана, бизнесмены, активные жители города и др. Нам нужен диалог! Это должно быть анонсировано и общедоступно на телевидении, в Интернете и т.д.

- Задержание тех, кто распространяет сепаратистские настроения в городе, нарушает  Конституцию. Эти люди должны предстать перед судом за свои действия.

 

Мы должны действовать немедленно! Просим Вас о помощи! Завтра может быть уже поздно! Сохраним Украину вместе!