Про надання Східноєвропейському університету імені Ігора Палиці

Ми схвально ставимося до розпорядження Кабінету міністрів "Про перейменування Волинського національного університету імені Лесі Українки". За пропозицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Волинської обласної державної адміністрації, Волинський національний університет імені Лесі Українки буде перейменовано у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Вважаємо таке рішення доцільним, проте неповним.

Леся Українка була видатною українською письменницею. Ті три роки, під час яких вона жила у Луцьку, безперечно навіки увійдуть яскравою сторінкою в історію Волинської області. 
Проте, заради справедливості, варто наголосити, що жодного стосунку до розвитку освіти на Волині, особливо вищої освіти, Леся Українка, на жаль, не має.

З огляду на це ми вважаємо сумнівним увіковічнення Лесі Українки у імені університету. Цим ми не хочемо применшити заслуг визначної поетеси. Наголошуємо, що про її пам'ять у місті Луцьку нагадуватимуть три пам'ятники, вулиця, парк, "Лесин ясен" та будинок, де жила Леся з батьками. Окрім того, при Східноєвропейському національному університеті і далі діятиме Науково-дослідний інститут Лесі Українки, вивчаючи і популяризуючи її творчість.

Можна без перебільшення сказати, що прихід народного депутата Палиці Ігора Петровича на посаду голови Наглядової ради Волинського національного університету ознаменував не просто новий етап у розвитку вузу. Це епохальний момент становлення вищої освіти та науки в масштабах Східної Європи. Адже розпочався незворотній процес, який дасть змогу вивести волинський університет у когорту провідних освітньо-наукових установ України і Європи. І завдячувати цьому потрібно насамперед Ігорю Палиці, випускнику Волинського державного університету.

Голова Наглядової ради ВНУ за роки з часу обрання на цю посаду зробив для університету стільки корисного, скільки не робилося за десятиліття. Ігор Палиця взяв на себе надзвичайно важливі завдання: визначення основних напрямів науково-академічної і соціально-гуманітарної політики, використання майнових комплексів університету; здійснення фінансової підтримки науково-дослідних робіт в межах тематики, запропонованої Наглядовою радою; залучення коштів спонсорів і меценатів тощо.

Благодійний фонд Ігора Палиці "Новий Луцьк" надає іменні стипендії обдарованим студентам Волинського національного університету. Соціально незахищені категорії студентів отримують безкоштовне харчування.

Завдяки його старанням вже є кілька розпорядчих документів органів державної влади, які перетворюють ВНУ у Східноєвропейський національний університет.

Окрім того, у літній період Ігор Палиця надає десяткам, якщо не сотням викладачів і студентів університету можливість значно покращити свій матеріальний стан. Залучаючи освітян до соціальної активності, народним депутатом Палицею І.П. створюються передумови для покращення політичної культури населення Луцька, підвищення його електоральної активності, що позитивно позначається на розвитку демократії у місті.

У перспективі - будівництво студентського містечка, відкриття нових спеціальностей, лабораторій, реконструкція гуртожитків для аспірантів і студентів, надання безкоштовних квартир для викладачів і студентів. Для покращення якості освітнього процесу планується запрошувати викладачів з-за кордону, науковців із світовим іменем.


Завдання-максимум на середньострокову перспективу - потрапляння у ТОП-500 найкращих вузів світу. Для цього як студентам, так і викладачам за участі спонсорів і держави потрібно докласти всіх зусиль.

Варто додати, що Ігор Петрович - різносторонньо розвинена особистість. І його досвід є показовим з огляду вмілого застосування на практиці теоретичних знань наукового характеру. У Ігоря Палиці прослідковується виразна інтердисциплінарна спрямованість, а це надзвичайно важливо для класичного університету в умовах інформаційного суспільства, глобалізації та європейської інтеграції.

Для студентів економічного факультету вкрай корисними будуть напрацювання Ігоря Петровича щодо особливостей управління великими корпораціями, теорії і практики функціонування фінансово-промислових груп, партнерства бізнесу та держави, адміністрування податків. Студентам географічного факультету будуть цікаві особливості видобування вуглеводнів у Східному та Західному нафтогазоносному регіонах, а хімікам - технології переробки горючих корисних копалин. Юристам важливо ознайомитися із доробком Ігоря Палиці у сфері господарського права, а представникам факультету міжнародних відносин - із особливостями транскордонного туризму і його антикризового менеджменту. Інституту фізичної культури та здоров'я корисно вивчити досвід Ігоря Петровича у сфері управління професійними спортивними командами та їх подальшої трансформації у фарм-клуби. Неоціненні для студентів-політологів напрацювання народного депутата щодо геополітичного партнерства України та Росії, функціонування українського парламентаризму у взаємозв'язку із конституційними нормами, конвертування фінансового ресурсу у електоральний. Для студентів і викладачів спеціальності "журналістика" важливо ознайомитися із новітніми дослідженнями Ігоря Палиці на тему "Особливості процесу монополізації регіонального медіа-ринку: фінансовий та етичний аспекти". І це далеко не весь обсяг знань, наявних у голови Наглядової ради.

Саме тому, на нашу думку, Східноєвропейський національний університет повинен носити ім'я Ігоря Палиці. Це буде найкращим визнанням його особистих заслуг і грандіозного вкладу у розвиток цього навчального закладу. Леся Українка - безперечно, видатна особистість. Проте новітні тенденції вимагають утвердження нових символів процвітання науки та освіти. Ігор Палиця повністю заслуговує на це звання. Попри все Ігор Петрович сам докладає всіх сил для належного пошанування Лесі Українки, пообіцявши посприяти у виданні її зібрання творів та створення фільмів про видатну письменницю. І саме такі кроки є набагато дієвішими способами збереження пам'яті про поетесу, ніж найменування університету.


Вважаємо, що надання університету імені Ігоря Палиці замість імені Лесі Українки дозволить частково вирішити кричущу несправедливість, про яку неодноразово наголошувала інтелігенція, культурні та громадські діячі нашого краю. Адже біля головного корпусу університету імені Лесі Українки розташований пам'ятник Тарасу Шевченку, а пам'ятник Лесі Українці - навпаки, біля театру імені Тараса Шевченка.

Тому вимагаємо від Кабінету міністрів України внести зміни до розпорядження "Про перейменування Волинського національного університету імені Лесі Українки", виклавши нову назву у такій редакції:
Східноєвропейський національний університет імені Ігоря Палиці