Позиція українських правників щодо «законів 16 січня»

21 січня 2014, офіційно опубліковані т.з. «закони 16 січня», які стали «владною відповіддю» на двохмісячні протести українського народу на захист демократичних цінностей. Прийняті у неконституційний спосіб законодавчі зміни, що прямо суперечать загальним засадам Основного закону та конституційним нормам в частині прав і свобод людини і громадянина, умов та форм народного волевиявлення, принципів парламентаризму та основ правосуддя, мають бути невідкладно скасовані або офіційно визнані нелегітимними. Право на свободу та особисту недоторканність, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, свободу пересування, право на активну громадську та політичну діяльність, право на об’єднання, на збори, мітинги, походи і демонстрації, право на інформацію є надбанням всього українського народу, що пройшов великий багатовіковий шлях утвердження своєї незалежності та суверенності. Самовіддано захищати ці права і свободи є обов’язком кожного громадянина України, в тому числі офіційних осіб, діяльність яких прямо пов’язана з їх гарантуванням. Здійснення цих прав і свобод не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що є необхідними у демократичному суспільстві, встановлені на основі загальносоціального консенсусу в умовах дієвого розподілу влад та цілковито визнаються співтовариством вільних народів світу.

Протиправне прийняття «законів 16 січня» спричинило різке поглиблення політичної кризи в країні та формує підвалини для народного спротиву на захист правової держави, верховенства права, народного суверенітету, республіканської форми правління, територіальної цілісності країни, засад політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, честі і гідності, життя і здоров‘я, недоторканності і безпеки людини як найвищих соціальних цінностей.

Формальний вступ в дію опублікованих «законів 16 січня» є цинічним викликом демократичному правопорядку та цивілізованим устоям життя всього українського народу. Правова система України постала перед серйозним випробуванням і має дати чітку і впевнену відповідь, спираючись на пряму дію норм Основного закону та принцип верховенства права (ст. 8 Конституції України), категоричну недопустимість скасування та обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина (ст. 22 Конституції України), гарантування доступу до правосуддя (ст. 55, 129 Конституції України), сталу і беззаперечно визнану практику Європейського суду з прав людини та вимоги правової визначеності.

Вкрай прикро, що в останні дні в деяких формах від імені правничої спільноти з використанням маніпулятивного викривлення змісту європейських стандартів у галузі правосуддя та прав людини було продекларовано підтримку неконституційним «законам 16 січня». На жаль, у відповідальний час окремі правники продемонстрували неготовність діяти за високими моральними та професійними стандартами.

Кожен український правник, здійснюючи свій професійний вибір, давав присягу на служіння українському народові, служіння як у періоди суспільного спокою, так і за умов складних політичних криз. Вважаємо обов’язком бути вірними даній присязі.

 

21 січня 2014 року

 

УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ

 

Сірий М.І.

Тюрін С.Г.

Козаченко Т.А.

Березюк О.В.

Бринь О.М.

Пташник В.Ю.

Дикань П.О.

Титич В.М.

Стельмащук А.В.

Костін І.П.

Павленко О.С.

Сотник О.С.

 

Запрошуємо усіх правників, хто поділяє зазначені вище позиції, приєднуватись до підписання.