Права людини і закон "Про Єдиний державний демографічний реєстр"

Відкритий лист - звернення до новообраних  Народних депутатів України.

Ми, громадяни України, віруючі люди різних конфесій, члени громадських організацій, мирянських рухів і спільнот, сильно стурбовані  станом справ у сфері забезпечення наших конституційних прав і свобод.  Тому звертаємося до Вас, народних обранців новообраної Верховної Ради України, на яких лежить  моральний і конституційний обов’язок – дбати про добро  усіх громадян України, з вимогою, скасувати  Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Закон був прийнятий 2 жовтня 2012 року ВРУ, та 6 грудня набув чинності, але він є таким, що порушує норми Конституції України та міжнародно-правових актів. Він порушує права і свободи громадян, зокрема право на недоторканність особи, право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, право на таємницю особистого і сімейного життя особи та інші гарантовані Конституцією України права людини і громадянина.

На законодавчому рівні закріплюються засади функціонування в Україні Єдиного державного демографічного реєстру. Розбудова його інфраструктури здійснюється, як слідує з пункту 2 Розділу V Закону, «на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування» (далі - ДІС).

В свою чергу, ДІС формується, згідно актів вітчизняного законодавства, з 1995 року, спочатку під назвою - Єдина державна автоматизована паспортна система.

Одним з принципів, на яких будувалася ДІС, є взаємодія з базами даних інших інформаційних систем, як вітчизняних, так і іноземних.

Отже, персональні дані наших громадян фактично можуть бути передані до будь-якої держави.

Принцип взаємодії з базами даних іноземних інформаційних систем передусім означає можливість для уповноважених органів іноземних держав, зокрема спецслужб, на законних підставах отримувати персональні дані громадян України та здійснювати їх автоматизовану обробку, що суперечить статті 32 Конституції України та створює загрозу національній безпеці України.

Персональні дані громадян можуть також потрапити до рук зловмисників шляхом несанкціонованого доступу до бази даних Єдиного державного демографічного реєстру. Останнім часом у світі почастішали такі випадки.

Отже, функціонування Єдиного державного демографічного реєстру є об’єктивною передумовою для системних порушень гарантованих Конституцією України прав і свобод людини.

Внесення до Єдиного державного демографічного реєстру численних персональних даних фізичних осіб, зокрема унікального номеру запису в Реєстрі (яким є ніщо інше як реєстраційний номер облікової картки платника податків), а також біометричних даних, параметрів особи створює загрозу порушення права особи на таємницю особистого і сімейного життя.

Взагалі, присвоєння людині унікального номеру запису в Реєстрі є діянням, що порушує її конституційні права, принижує її честь та гідність. Цей номер є довічним та знеособлюючим, в інформаційно-телекомунікаційній системі (якою за визначенням є Єдиний державний демографічний реєстр) він стає ім’ям зареєстрованої особи - замість зазначеного у її документах прізвища, ім’я, по батькові.

Аналогічні номери присвоювалися в’язням нацистських концентраційних таборів. Вони також були довічними: кожен конкретний номер присвоювався конкретному в’язню і вже більш нікому. Усі подальші відносини між адміністрацією концтабору та в’язнем будувалися на основі наявності цього номера. Він цілком замінював власне ім’я в’язня, тобто був знеособлюючим.

Те саме відбувається сьогодні в нашій державі. До речі, з 2009 року такі самі за своєю сутністю номери надаються великій рогатій худобі, свиням, козам (згідно Закону України від 04.06.2009 р. № 1445-VІ «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»). Таким чином, в цьому питанні ми фактично і юридично прирівняні до свійських тварин.

Це принижує нашу честь і гідність!

Окрім того, унікальний номер запису в Реєстрі, а також відцифровані відбитки пальців рук підлягають обов’язковому внесенню на безконтактний електронний носій документів, що посвідчують особу, її спеціальний статус та підтверджують громадянство України (частина 2 статті 19 Закону).

Це утворює умови для відстеження місцезнаходження та усіх переміщень громадян України, іноземців та осіб без громадянства в режимі реального часу, що є порушенням права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя, а також права на свободу пересування.

За змістом норм оскаржуваного нами Закону, в базі даних Єдиного державного демографічного реєстру акумулюються численні персональні дані як громадян України, так і іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні.

Серед таких даних - згідно пункту 12 частини 1 статті 7 Закону - додаткові біометричні дані, параметри особи.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3 Закону під додатковими біометричними даними розуміються відцифровані відбитки пальців рук. Таким чином, в якості умови зокрема для законного проживання в Україні Законом передбачене обов’язкове зняття відбитків пальців рук у всіх громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

У зв’язку з цим слід наголосити, що у статті 3 Конституції України проголошується, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

За чинним законодавством зняттю відбитків пальців рук піддаються, головним чином, підозрювані, обвинувачені або засуджені за вчинення того чи іншого злочину.

Отже, проведення обов’язкової дактилоскопії осіб, які не скоїли будь-якого правопорушення, і зведення їх таким чином до рівня підозрюваних чи правопорушників принижує людську гідність і обмежує свободу громадян.

Положення Закону щодо внесення до Реєстру цих біометричних даних та використання одержаної при цьому інформації об’єктивно вступають у суперечність з положеннями низки міжнародно-правових актів.

Зокрема, у статті 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань.

Аналогічне положення міститься у статті 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року.

Крім усього вищезазначеного,  проаналізувавши Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», ми наголошуємо на тому що:

- Закон не відповідає  нормам частин першої та другої статті 32 Основного Закону держави та порушує частину другу статті 22 Конституції України, за якою конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані;

- Закон створює можливості для тотального контролю за приватним життям громадян, несумісного з демократичними засадами функціонування держави і суспільства;

- Закон порушує визначений Конституцією України принцип  верховенства права;

- Закон  cуттєво  збільшує  витрати державного бюджету та витрати громадян.

Загальновідомим фактом є зв’язок автора Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр…» народного депутата України В. Грицака з консорціумом «ЄДАПС», який випускає сьогодні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр…» є комерційним проектом, що забезпечить стабільний прибуток консорціуму «ЄДАПС» від випуску та продажу машино зчитуваних документів, що посвідчують особу, її спеціальний статус та підтверджують громадянство України.

Введення в дію Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр…» є актом державної зради, зради національних інтересів, зради українського народу.

МИ ВИМАГАЄМО НЕГАЙНОГО СКАСУВАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ!

З повагою,

Голова ГО « Християнська Україна » М. Данилків


Мирослав Данилків    Зв'язатися з автором петиції