За Стандарт Пасивної Будівлі для шкіл - нас вже 21 627!

Президенту України,

Депутатам Верховної Ради України,

Уряду

Ми, що нижче підписалися, закликаємо Вас запровадити Cтандарт Пасивної Будівлі для шкіл України! Застосування стандарту дасть змогу заощадити значні ресурси, адже школа, яка відповідає стандарту пасивної будівлі, не потребуватиме значних коштів на опалення, електроенергію, а зекономлені кошти можна було б спрямувати на розвиток навчальної бази школи.


Кожна «пасивна» шкільна будівля – це внесок у захист довкілля через зменшення емісії парникових газів внаслідок використання сучасних енергозберігаючих технологій, що є надзвичайно важливим у період глобальних змін клімату. Також така школа надаватиме безпечні умови навчання та сприятиме здоровому розвитку дітей.


Упровадження Стандарту Пасивної Будівлі для шкіл є необхідним кроком для досягнення цілей, вказаних у підписаних Україною Угоді про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною, Рамковій конвенції ООН про зміну клімату, положеннях Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства ЄС.


Ми, що нижче підписалися, закликаємо Вас запровадити Стандарт Пасивної Будівлі для шкіл України! Допоможіть захистити клімат та майбутні покоління!

З повагою,

БІЛЬШЕ ПРО АКЦІЮ "ШКОЛИ РЯТУЮТЬ СВІТ"

Інтерактивна карта кампанії


_______________________________________________________________________

The Government of Ukraine,

the President of Ukraine,

the Members of Ukrainian Parliament

We, the undersigned, urge you to implement the Passive House Standard for school buildings in Ukraine. The implementation of the standard will save a considerable amount of resources, because the “passive school” does not require as much money for heating and electricity. Spare resources can be invested into further development of a school’s infrastructure.

Each "passive" school building is a contribution to environmental protection since it reduces greenhouse gas emissions through the application of energy saving technologies, which is crucial during the global climate change period. Also, such schools provide a safe learning environment and promote healthy development of children.

The implementation of the Passive House Standard for schools is a necessary step to achieve goals Ukraine has determined when signed the Partnership and co-operation agreement between the European communities and their member states, and Ukraine, the UN Framework Convention on Climate Change, the National program on adaptation of the Ukrainian legislation to the EU legislation.

We, the undersigned, urge you to implement the Passive House Standard for school buildings in Ukraine. Help us to protect climate and future generations!

Best Regards,

More about the campaign

Interactive map of the campaign

Петицію підтримали вже 21 627 осіб.......21 627 people support the petition.......21 627 personnes soutiennent la pétition

http://www.globalsynergyfoundation.org/images/Action/School_Thanks.gif

 


Організаційний комітет акції "Школи рятують світ"    Зв'язатися з автором петиції