За Науку в Україні

Зв'язатися з автором петиції

Відповідь Голови Профспілки на лист від 24 січня 2018 року

2018-02-05 11:36:04

1 лютого 2018 року на веб-сторінці Профспілки НАН України було розміщено відповідь Голови Профспілки Широкова А.І.

http://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0%2001.02.18.pdf

Кожен з Вас при бажанні перечитає цей лист і зробить свої висновки.

Так як окрім відповіді на поставлені питання у листі викладено ще й  міркування Голови Профспілки стосовно ситуації, яка останнім часом циклічно повторюється на початку кожного року при розподілі бюджетного фінансування в НАН України, то я також дозволю собі написати відповідні коментарі.

 1. На початку листа Голова Профспілки чомусь вирішив, що дискусія про погодження/непогодження кошторисів установ якимось чином зводиться до вимоги виключити з Галузевої Угоди пункти, що передбачають таке погодження. Це абсолютна нісенітниця. Мова йде про дотримання виконання цих пунктів обома сторонами Угоди і, зокрема,  Президією.  Щодо виключення пунктів з Галузевої Угоди, то це слід зробити стосовно п.2.1.2, де йдеться про можливість встановлення режиму неповної зайнятості в установах Академії.                                      
 2. Голова Профспілки продовжує повторювати як мантру "Стовідсоткове забезпечення необхідного фонду оплати праці у режимі повної зайнятості безпосередньо залежить від обсягу базового фінансування, яке наукові установи отримують в рамках КПКВК 6541030  «Фундаментальні дослідження, …»" і чомусь зовсім не говорить про те, що окрім розміру того, що потрібно ділити - обсягів фінансування, важливим, а може навіть і ключовим, є принципи та механізм розподілу.
 3. "Чесна і об’єктивна однозначна відповідь НІ" на ним же поставлене запитання "Чи може таке фінансування гарантувати необхідний фонд оплати праці у режимі повної зайнятості, враховуючи ... ?" слід було б сформулювати так: “НІ, якщо розподіл проводити за чинною системою розподілу, яка базується на існуванні невідомо ким і коли встановлених квот для секцій, відділень та установ.
 4. Як на мене, то дещо спекулятивною є заключна частина відповіді на запитання 2, де, зокрема, можна знайти наступне: “Є і простий адміністративний вихід – виконання ст. 51 Бюджетного кодексу України в частині утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.” Але ж саме про це і йдеться!  Дилема – погоджувати чи не погоджувати виникає стосовно  кошторисів, які не забезпечують стовідсоткової виплати заробітної плати на етапі, коли вони ще є не затверджені. В той же час Ст. 51 Бюджетного кодексу про яку йдеться, застосовується до вже затверджених (погоджених профкомом?) кошторисів, тобто після того, як кошторис установи набуває статусу затвердженого! Продовжуючи словами Голови Профспілки, "оптимізація штатної чисельності (скорочення) до кількості працівників, які зможуть стовідсотково отримувати заробітну плату і працювати у режимі повної зайнятості" стає обов'язковою після того, як адміністрація установи та профспілкова організація погодили кошторис установи.

Андрій Трохимчук

Інформація стосовно звернення до Голови Профспілки працівників НАН України Широкова А.І.

2018-01-26 11:13:26

Відповіді по суті наразі немає.

Разом з тим, вчора на веб-сторінці профспілки зявилася "обрізана" версія Постанови Президії НАН України № 369 від 27.12.2017 Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України у 2018 році 

http://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

 

Про те, що виставлена публічно версія Постанови є "обрізаною" можна бачити прочитавши інформацію, наведену у Додатку 1. Зокрема, відсутніми є:

Додаток 3 Установи при Президії НАН України - на суму 103 047,946 тис. грн

Додаток 4 Цільові програми наукових досліджень та наукові проекти НАН України на суму 120 541,018 тис. грн

Додаток 5 Забезпечення виконання окремих рішень Президії НАН України - на суму 11 994,480 тис. грн

Зауважимо, що ці кошти, сумарно 235 583, 444 тис. грн, є взяті з програми КПКВК 6541030.

 

Звертаємо увагу, що в загальному, щорічні Постанови Президії НАН України про розподіл бюджетного фінансування між установами НАН України не є доступними. Нам вдалося знайти інформацію тільки за шість різних років і вона є приведена у таблиці.

Розподіл_бюджетного_фінансування_між_секціями_с.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З таблиці можна бачити, що принаймні з 2011 року в НАН України  існують невідомо ким і коли встановлені квоти як для кожної із трьох секцій, так і для установ при Президії. Можна легко переконатися, що подібні квоти існують для відділень та наукових установ.

У 2014 році (січень 2014?), відбулися невеликі зміни – з невідомих причин було зменшено фінансування природничих наук на користь гуманітарних.

 

Також відмітимо, що інформація на веб-сторінці Профспілки зявилася синхронно з інформаціє Президії НАН України

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3721

 Відповідь на цю інформацію Президії готується.


Андрій Трохимчук

Лист-звернення до Голови Профспілки працівників НАН України Широкова А.І.

2018-01-24 11:28:18

Шановний Анатоліє Івановичу,  

Дирекції наукових установ розпочали надавати/показувати головам профспілкових комітетів для ознайомлення кошториси та штатні розписи наукових установ НАН України. Основною метою такого ознайомлення є погодження обидвох ці документів.  

Особливістю цьогорічного процесу погодження є зміст листа № 12/1 від 05.01.2018 начальника Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України  Л.С. Литвишко, з яким вона звернулася до керівників бюджетних наукових установ і організацій НАН України. В кінці цього листа жирним шрифтом виділено нагадування, що штатний розпис установи повинен бути обов’язково погоджений з профспілковим комітетом установи.  

Разом з цим, як слідує із інформації дирекцій, обсяги фінансування установ, доведені у лімітній довідці, є недостатніми для 100% виплати заробітної плати. Як результат, це відображається у штатних розписах через неповну зайнятість.  

У зв’язку з цим просимо Вас, шановний Анатоліє Івановичу, розмістити на веб-сторінці Профспілки працівників НАН України або ж повідомити у письмовій формі наступне:

 1. позицію Голови Профспілки стосовно легітимності запровадження режиму неповної зайнятості в установах НАН України у 2018 році;
 2. роз’яснення, як запровадження режиму неповної зайнятості порушує/не порушує п.2.2.3 чинної Галузевої Угоди, де мова йде про забезпечення 100% виплати заробітної плати.
 3. Вашу рекомендацію/пораду щодо дій профспілкових комітетів у цій ситуації  

Така інформація є конче необхідною, аби допомогти профспілковим комітетам визначитися і вчинити юридично правильно при погодженні штатних розписів.      

 

З повагою,  

Андрій Трохимчук, голова первинної профспілкової організації Інституту фізики конденсованих систем, м. Львів  

Тетяна Котенко, голова первинної профспілкової організації Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, м. Київ  

Богдан Клим, член ЦК Профспілки працівників НАН України, голова первинної профспілкової організації Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, м. Львів  

Олег Орлов, голова первинної профспілкової організації Державниого природничого музею, м. Львів  

Марія Хомин, голова первинної профспілкової організації Західного наукового центру НАН України, м. Львів

Микола Балагутрак, член ЦК Профспілки працівників НАН України, голова первинної профспілкової організації Інституту народознавства, м. Львів

 


Андрій Трохимчук

Про вирішення проблеми низької заробітної плати дослідників

2017-12-12 09:31:01

Шановні колеги,

Вибачте, що довший час у нас не було спілкування стосовно болючих проблем наукової сфери України. Але це не означає, що протягом цього часу нічого не відбувалося. Але зараз не про те, що було, а про те, що може відбутися ао ж не відбутися.

Останнім часом написано багато про проблеми наукової сфери України. Серед усіх цих проблем особливе місце займає низька заробітна плата дослідників та відсутність механізмів покращити фінансове становище (тобто заробляти більше) через підвищення ефективності наукової діяльності.

Очевидно, що ключовою причиною низької заробітної плати наукових працівників є недостатній рівень базового фінансування галузі.

В той же самий час також очевидно, що з різних причин у найближчий час є малоймовірним очікувати вирішення проблеми низької заробітної плати наукових працівників шляхом збільшення обсягів бюджетних видатків на наукові установи.

Одним із альтернативних варіантів є створення в Україні Національної Системи Дослідників, що передбачає персональну фінансову підтримку наукових працівників. Але бути цьому чи не бути у великій мірі залежить і від того, як дослідницька спільнота в Україні ставиться до цієї ідеї.

Саме тому, пропоную Вам детальніше ознайомитися із цією пропозицією за лінком

https://www.petitions247.net/190631

і висловити свою позицію.

 

З повагою,


Андрій Трохимчук

Відповідь Президії НАН України на Лист-звернення стосовно неповної зайнятості працівників Академії

2017-03-20 19:52:07

Нагадаю, що як один із варіантів виходу із ситуації, що виникла в НАН України стосовно неповної зайнятості працівників, ми пропонували для Уряду та керівництва НАН України:

 1. Знайти можливість аби дозволити адміністраціям установ, в яких не вистачає коштів для 100% виплати заробітної плати, терміново укласти нові штатні розписи з повною зайнятістю, що дозволить їм функціонувати у звичному режимі  протягом періоду, коли будуть шукатися шляхи вирішення проблеми.
 2. Утворити спільну Робочу групу, до якої, окрім представників Уряду та Президії НАН України, залучити також директорів установ, в яких є брак коштів для 100% виплати заробітної плати.
 3. Доручити Робочій групі перевірити виконання Президією НАН України її ж зобов’язання (п. 2.2.2 галузевої Угоди) стосовно дотримання рівних можливостей установ при розподілі бюджетних коштів і, в стислі строки, надати Уряду рекомендації щодо фінансування установ НАН України до кінця 2017 року.

Ми також звернулися до Прем’єр-міністра України та Президента НАН України, відповідно до сфери  їх компетентності, з наступним:

 1. Оприлюднити на сайті НАН України максимально повну інформацію про фінансовий стан, чисельність працівників по кожній із установ, включно з Президією НАН України, за останні 5 років.
 2. Оприлюднити критерії, якими користується Президія НАН України при розподілі бюджетного фінансування між секціями, відділеннями та установами Академії?
 3. Пояснити доцільність фінансування керівного органу  Академії,  Президії НАН України, та установ Академії за різними бюджетними програмами?
 4. Пояснити, для чого у структурі фінансування Академії потрібна така бюджетна програма як «Медичне обслуговування працівників НАН України»? Оскільки це медичне обслуговування завідомо не є доступне всім працівникам Академії, чи не доцільніше було б використати ці 65 млн. грн. бюджетних коштів для забезпечення 100% оплати заробітної плати працівників установ?
 5. Пояснити, чому Уряд не виконує норми Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій? Зокрема, чому досі ще не затверджено Положення про цю раду, хоч відповідно до ч.14 розділу VI Закону це мало бути зроблено ще у липні 2016 року?

 

Далі можна ознайомитися з реакцією Президії НАН України, яку ми отримали сьогодні:

Lyst_PK_13.jpgLyst_PK_24.jpgLyst_PK_31.jpgDodatok_PK_12.jpgDodatok_PK_23.jpgDodatok_PK_34.jpg


Андрій Трохимчук

Стосовно планованої наради під головуванням віце-премєр міністра Кириленка В.А.

2017-03-16 22:26:48

Як всі, напевне, вже зауважили, що ніяких офіційних повідомлень про плановану нараду під головуванням Кириленка В.А.  минулого понеділка, 13 березня, не було.

Виявляється, що "Наради не було. Перенесена. Про дату/час проінформують."


Андрій Трохимчук

Стосовно реагування Уряду на Звернення від 23 лютого

2017-03-10 16:18:15

Всім вітання!  

Нагадаю, що у Листі-зверненні від 23 лютого 2017 мова йшла про дві проблеми:  

 • бюджетне фінансування НАН України, його розподіл між установами і як наслідок, неповну зайнятість працівників Академії  
 • невиконання Урядом Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.  Зокрема, про те, що досі ще не затверджено Положення про цю раду, хоч відповідно до ч.14 розділу VI Закону це мало бути зроблено ще у липні 2016 року.  

Що стосується першої проблеми, то сьогодні ми отримали лист з Секретаріату КМУ наступного змісту: 

Лист_з_Секретаріату_КМУ_від_07_03_20172.png

Будемо чекати на інформацію щодо результатів спільного розгляду цього питання НАН України, Мінсоцполітики та МОНу.

Так як з Президії НАН України досі не було жодної інформації щодо реагування на Лист-звернення, окрім наради у Західному науковому центрі (ЗНЦ), яку проводив член Президії НАН України, голова ЗНЦ академік Назарчук З.Т. (я писав про це у попередньому повідомленні), то ми розпочинаємо попередню підготовку до написання позовної заяви до суду.

 

Що ж стосується другої проблеми, то маємо наступну інформацію: 1) Доручення Премєр-міністра для віце-премєра  та 2) Розпорядження віце-премєра про проведення наради у наступний понеділок 13 березня. Більш детально про зміст цих документів можна почитати тут:

 

Розпорядження_Гройсмана_від_06_03_2017_cropped1.png

 

 

 Розпорядження_Кириленка_від_07_03_2017_cropped.png

 

 

 

 Вдячні всім за участь у цьому процесі та підтримку!


Андрій Трохимчук

Нарада керівників та голів профкомів установ НАН України, розташованих у м. Львові.

2017-03-01 21:48:08

Як я вже писав, сьогодні мала відбутися нарада керівників та голів профкомів установ НАН України, розташованих у м. Львові.

Так і сталося. Офіцйно, нарада збиралася з приводу виконання положень Постанови Президії НАН України № 11 від 20 січня 2016 р. «Про фінансування НАН України у 2016 році». Це вже з самого початку виглядало трохи кумедно, адже положення цієї Постанови вже давно мали бути виконані.

Початкова ідея була така - дати всім зрозуміти, що установи недофінансовуються тому, що не виконали положень Постанови щодо скорочення штатів. Але це був програшний варіант, бо серед установ Львова є одна - Інститут біології клітини, який виконав Постанову і мав у травні-січні 2016 року 100% зайнятості завдяки скороченню штатів. Правда, зараз у цьому інституті знову коштів вистачає тільки на 85%.

Якщо коротко, то тези виступу члена Президії НАН України акдеміка Назарчука З.Т., наступні:

 • Для чого потрібно було залучати Уряд до вирішення внутрішніх проблем Академії? Перш ніж писати, потрібно порадитися з керівництвом.
 • Скорочувати людей вже не має як, бо потрібно зберегти інститути, тому краще працювати з неповною зайнятістю; якщо комусь не вистачає зарплати, то потрібно шукати на стороні, наприклад, де можна - читати якісь курси лекцій, тощо.
 • Потрібно спочатку вимагати аби Уряд збільшив фінансування Академії, а вже після цього можна буде говорити про зміну системи розподілу.
 • Щодо принципів розподілу коштів між установами, то в Президії сидять розумні люди і вони знають як потрібно ділити кошти; і взагалі, Президія вирішує тільки скільки коштів виділити на Секції/Відділення, а скільки для установ, то це вже вирішують самі директори у Відділеннях.
 • Якщо Ви будете намагатися вирішити проблему неповної зайнятості через суд, то це означає, що колектив не довіряє директору, якого він сам же і вибрав.
 • Стосовно важливості Президії - дослідники не мають фіксованого графіку присутності, а ми члени Президії повинні весь час бути в офісі.        

Більшість директорів тільки слухали, але не всі. Було кілька конструктивних виступів/зауважень. Як на мене, то всі позитивно віднеслися до Звернення, особливо в частині притензій до діяльності Президії. Всі чекають продовження і чим все закінчиться.

Ніяких документів, ухвал чи щось подібного не приймалося.     

 


Андрій Трохимчук

Інформація про реєстрацію Листа-звернення у канцеляріях Уряду та НАН України

2017-02-27 20:12:03

Листи до Премєр-міністра та Президента НАН України сьогодні, 27.02.2017, були зарестровані у канцеляріях Уряду та Академії, відповідно:

РеєстраціяКМУ-1.pngРеєстраціяНАНУ-1.png

За першою реакцією не довелося дуже довго чекати. Вже сьогодні в кінці дня до Директора Інституту фізики конденсованих систем надійшов лист від Голови Західного наукового центру з наступним змістом:

Мриглод_.М_.-1_.png

 

 

 

 

 

 

 Будемо намагатися Вас інформувати стосовно дальшого розвитку подій.


Андрій Трохимчук

Щодо запровадження режиму неповної зайнятості в окремих установах НАН України

2017-02-24 16:14:42
Доповнено інформацією про фонд оплати праці, чисельність та коефіцієнт зайнятості в установах НАН України, яку Ви можете знайти в кінці Звернення ...

Звернення

до Премєр-міністра України та Президента НАН України

щодо запровадження режиму неповної зайнятості в окремих  установах НАН України

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Шановний Борисе Євгеновичу!

Підвищення мінімальної заробітної плати та пов’язане з цим підвищення посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери – це те, що міг би заслужено записати до свого активу чинний Уряд у разі успішної реалізації цього процесу. У своїх роз’ясненнях щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Міністерство соціальної політики України зобов’язало державні адміністрації взяти на контроль питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, недопущення “зрівнялівки” в розмірах заробітної плати, скорочення та переведення працівників на неповний робочий час.

Цим зверненням доводимо до відома керівництва Уряду та Національної академії наук (далі НАН або Академія) України, що профспілкові комітети ряду установ скористалися наданим законодавством правом і не погодили штатні розписи цих установ на 2017 рік, оскільки останні:

1.  Запроваджують режим неповної (в окремих випадках до 50%) зайнятості працівників, порушуючи при цьому норми чинного законодавства (ст. 32 КЗпП та п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9).

2.  Порушують галузеву Угоду між НАН України і Профспілкою  працівників НАН України (п. 2.2.3 Угоди) щодо забезпечення стовідсоткової виплати заробітної плати працівникам.

 

З формального боку, винуватцем цих порушень виступають адміністрації установ, бо саме вони укладають штатні розписи. Насправді ж, в основі цих порушень, з одного боку, є недостатній обсяг фінансування, виділений Президією НАН України установам, а з іншого – норма Закону, яка забороняє адміністраціям допускати фінансову заборгованість.

На жаль, переведення працівників на неповний робочий час стало вже чи не  усталеною практикою в Академії, особливо, в останні кілька років. Так, у 2016 році із 180-ти установ Академії, за даними Президії НАН України станом на 04.08.2016 р., лише 40 установ та Президія мали обсяги фінансування, що забезпечували їм стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам протягом року. Обсяги ж фінансування решти 140 установ були завідомо не достатні. Серед цих установ і лідери рейтингу цитованості установ за даними науко-метричних баз даних Web of Science та Scopus – Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Інститут фізики, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, Інститут ядерних досліджень, та багато інших. В окремих установах нестача коштів  становила від 4 до 6 місяців.

 Виникає резонне питання: Як таке може бути, що провідним установам Академії не вистачає обсягів фінансування для забезпечення стовідсоткової виплати заробітної плати працівникам?  

Очевидно, що глобальною причиною фінансових проблем в НАН України є недопустимо низький рівень обсягів бюджетного фінансування наукової сфери України в цілому. Однак, ми свідомо не акцентуємо увагу на цьому факторі, оскільки, на нашу думку, механічне збільшення обсягів бюджетного фінансування Академії без реформування діючої системи розподілу коштів між установами НАН України, лише тимчасово послабить гостроту проблем.

Однією з головних вад системи розподілу бюджетних коштів в Академії є її непрозорість та відсутність залежності рівня фінансового забезпечення установ від ефективності їх діяльності. Незрозумілою також є практика фінансування Президії НАН України за окремою бюджетною програмою. Як результат, недофінансування бюджетної програми, з якої здійснюється фінансування установ НАН України, не зачіпає фінансового стану її керівництва.

Хочемо також нагадати, що, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», питанням реформування системи бюджетного фінансування науки мав би займатися окремий орган - Національна рада України з питань розвитку науки і технологій, Головою якої за посадою є Прем’єр-міністр України. Проте, через незрозумілі причини, порушуючи норми Закону, Уряд досі ще не затвердив навіть Положення про цю раду.

Підсумовуючи, зробимо наголос, що дослідники НАН України не мають жодних особливих фінансових вимог у порівнянні з іншими бюджетними сферами. Єдине, чого ми вимагаємо – щоб наш роботодавець, яким є Президія НАН України, у відповідності з чинним законодавством, надала нам можливість працювати зі 100% зайнятістю. Як один із варіантів виходу із ситуації, що склалася, пропонуємо:

1.  Знайти можливість аби дозволити адміністраціям установ, в яких не вистачає коштів для 100% виплати заробітної плати, терміново укласти нові штатні розписи з повною зайнятістю, що дозволить їм функціонувати у звичному режимі  протягом періоду, коли будуть шукатися шляхи вирішення проблеми.

2.  Утворити спільну Робочу групу, до якої, окрім представників Уряду та Президії НАН України, залучити також директорів установ, в яких є брак коштів для 100% виплати заробітної плати.

3.  Доручити Робочій групі перевірити виконання Президією НАН України її ж зобов’язання (п. 2.2.2 галузевої Угоди) стосовно дотримання рівних можливостей установ при розподілі бюджетних коштів і, в стислі строки, надати Уряду рекомендації щодо фінансування установ НАН України до кінця 2017 року.

 

Ми не наполягаємо саме на такій схемі вирішення озвучених у Зверненні проблем і не заперечуватимемо, якщо будуть знайдені кращі варіанти.

Якщо ж питання неповної зайнятості не буде вчасно вирішене, або ж діяльність наукових установ буде заблоковано через те, що штатні розписи є непогоджені профспілковими комітетами, то у нас не залишиться іншого виходу, як намагатися розв’язати цю проблему в судовому порядку.

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», ми також звертаємося до шановних Прем’єр-міністра України та Президента НАН України, відповідно до сфери  їх компетентності, дати нам відповіді на поставлені у Зверненні питання. А саме:

1. З метою висвітлення прозорості фінансової діяльності НАН України  оприлюднити на сайті НАН України максимально повну інформацію про фінансовий стан, чисельність працівників по кожній із установ, включно з Президією НАН України, за останні 5 років.

2. Оприлюднити критерії, якими користується Президія НАН України при розподілі бюджетного фінансування між секціями, відділеннями та установами Академії?

3.  Пояснити доцільність фінансування керівного органу  Академії,  Президії НАН України, та установ Академії за різними бюджетними програмами?

4. Пояснити, для чого у структурі фінансування Академії потрібна така бюджетна програма як «Медичне обслуговування працівників НАН України»? Оскільки це медичне обслуговування завідомо не є доступне всім працівникам Академії, чи не доцільніше було б використати ці 65 млн. грн. бюджетних коштів для забезпечення 100% оплати заробітної плати працівників установ?

5.  Пояснити, чому Уряд не виконує норми Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій? Зокрема, чому досі ще не затверджено Положення про цю раду, хоч відповідно до ч.14 розділу VI Закону це мало бути зроблено ще у липні 2016 року?

 

 

Звернення підписали:

Софія Бакаєва, Голова профспілкового комітету Державного природознавчого музею НАН України

Микола Балагутрак, Голова профспілкового комітету Інституту народознавства НАН України

Андрій Трохимчук, Голова профспілкового комітету Інституту фізики конденсованих систем НАН України


Андрій ТрохимчукПоширити цю петицію

Допоможіть цій петиції набрати більше підписів.

Як просувати петицію?

 • Поділіться петицією на своєму Фейсбуці, на стіні та у групах, пов'язаних з вашою темою.
 • Зконтактуйте зі своїми друзями
  1. Напишіть повідомлення і поясніть, чому ви підписали цю петицію, тому що люди будуть більше хотіти підписати її, якщо вони зрозуміють, чому важлива ця тема.
  2. Копіюйте і вставте веб-адресу петиції у повідомлення.
  3. Send the message using email, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Платна реклама

Ми покажемо цю петицію 3000 особам.

Дізнатися більше...